Плюс енергийна жилищна сграда в Делта Хил, Кладница

Натрупаният опит от екипа на студио Архе довежда до създаването на една успешна комбинация от архитектура и съвременни екологични стандарти.
14.12.2013
арх. Евелина Цветкова
2894
пасивна къща, енергийна ефективнос, архитектура, Студио АРХЕ, арх. Г. Николов
Къщата е проектирана по стандарта Passivhaus
Източник: Студио АРХЕ, снимки: Мисирков/Богданов

Проект: Студио АРХЕ, арх. Георги Николов
Снимки: снимки: Мисирков/Богданов


Разположена в селище Делта Хил, в близост до с. Кладница, еднофамилната пасивна къща синтезира в себе си, както архитектурни качества, така и преимуществата на модерна екологична  жилищна сграда.

   


Внимателното вписване на едроплощната едноетажна постройка в контекста на средата е предпоставка за успешното приобщаване на къщата към пейзажа и доброто усвояване на заобикалящите гледки. В обемно-пространствено и конструктивно решение сградата е отделена самостоятелно от обслужващите помещения и гаража, решавайки поблемите със създаването на излишни термомостове по външната повърхнина. Вкопаният в скалата гараж е разположен на уличното ниво, а къщата стъпва частично над него. 

   

Употребата на леки стоманени и дървени материали олекотява в пъти теглото на основната конструкция и редуцират бюджета. Стоманобетон е използван единствено за фундаментите, носещите рамки и покрива на гаража. Екстериорът е оформен от дървени перголи с вградена слънцезащита, ламинирани дървени греди и колони. Къщата е проектирана по стандарта Passivhaus.


Енергийните й параметри, измерени в PHPP са следните:


  • Специфичната нужда от енергия за отопление е 12 kWh/m2 годишно;
  • Нуждата от първична енергия за всички нужди е 38 kWh/m2 годишно. 

 


Това е значително по-ниска стойност от максимално допустимите за една пасивна къща 120 kWh/m2 годишно. Резултатът е постигнат чрез заменянето на топлоизточника с такъв на биомаса, което е още един принос в екологичността на сградата, заради намаляването на коефициента за първична енергия.


  • Отлична въздухонепроницаемост с резултат от Blower door тест n50: 0.13 h-1 на предварителния и 0.19 h-1 на окончателния тест. (Проектирани са стотици детайли по време на строителството, за да се получи задоволителен резултат на Blowerdoor теста под допустимия за всяка пасивна къща 0.6 h-1).
  • Къщата няма нужда от климатизация през лятото.


Фактори като висококачествена изолация, внимателен баланс на остъкляването, оптимизиран и компактен обем, изчисления с PHPP, правилна слънцезащита, изключително малко или никакви термомостове, иновативна електросистема и осветление и не на последно място - вентилационна система с рекуперация с много добри характеристики са причините за постигането на посочените по-горе резултати. Освен всичко това 12.25 kWp фотоволтаични панели, инсталирани на покрива превръщат сградата в плюсовоенергийна, тъй като генерираната енергия е повече, от колкото годишната консумация на къщата. Инсталацията се грижи за акумулаторната станция на back-up система, която позволява готовата енергия да се използва за ежедневните нужди, а излишъкът през летните месеци се изпраща по електрическата мрежа. Отоплението на басейна през лятото се поддържа от 12 бр. слънчеви колектори за топла вода, а през студените месеци служат като допълнително подпомагане на отоплителната система.
Въпреки високото качество на използваните в проекта системи и материали и многобройните екстри от висок клас, строителната стойност на къщата възлиза на около 1000 €/м2 . Също така добрата организация по време на процеса на строителство допълнително оптимизира разходите и цената. Капиталовложенията, нужни за достигане на стандарт пасивна къща са изчислени на общо 4,43% от общата стойност на сградата, а разходите за достигане на плюс-енергиен баланс - 9,24%


 Филми включващи проекта и реализацията на къщата

Натрупаният опит от екипа на студио Архе довежда до създаването на една успешна комбинация от архитектура и съвременни екологични стандарти. Целта на проекта е не просто пасивна къща, а дом, носещ на обитателите уют, чист и свеж въздух, безпроблемна, евтина експлоатация и комфорт.
 

Закони Нормативна база Коментари