Българин е в журито на престижната награда за пасивна къща

Международната награда за енергийно ефективни сгради и региони на Институт „Пасивна къща“ (Дармщат, Германия) за 2014 г. е най-сериозното предизвикателство за всички, които работят в тази област.
11.08.2013
ЕнЕфект
447
пасивна къща, д-р арх. Здравко Ген, ВЕИ, ЕнЕфект, международен конкурс
Комплекс пасивни къщи за социално настаняване в Брюксел
Източник: ЕнЕфект

Българин е член на журито на най-престижната награда за пасивни сгради в Европа  
Международната награда за енергийно ефективни сгради и региони на Институт „Пасивна къща“ (Дармщат, Германия) за 2014 г. е най-сериозното предизвикателство за всички, които работят в областта на нискоенергийното строителство. Крайният срок за подаване на предложения е 30 септември 2013 г.
Лидерите в областта на енергийната ефективност вече имат ново предизвикателство – за целта обаче до 30 септември трябва да регистрират проектите си в конкурса за наградата на Институт „Пасивна къща“ на адрес www.passivehouse-award.org. В тази инициатива могат да участват както отделни сгради, така и цели квартали и дори региони. Кандидатурите ще бъдат оценявани от независимо жури, в което има и представител от България – д-р арх. Здравко Генчев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. Специално внимание ще се обърне на използването на възобновяеми източници в концепциите за устойчиво снабдяване с енергия.
Конкурсът се организира в рамките на проекта „Региони на пасивната сграда и възобновяемата енергия” (PassREg) и се провежда под патронажа на Германското федерално министерство на транспорта, строителството и градоустройството. Победителите ще бъдат обявени по време на  Международната конференция „Пасивна къща“, която ще се проведе през април 2014 г. в Аахен, Германия.
Наградата има за цел да демонстрира високото архитектурно качество и разнообразието в енергийно ефективните проекти на международно ниво, като поставя акцент върху все по-популярната комбинация от енергийна ефективност и ВЕИ. Предпоставки за участие в категорията за самостоятелни сгради са сертификат за Пасивна къща и използване на възобновяеми енергийни източници. При реконструкциите е важно спазването на критериите на стандарта EnerPHit. В отделна категория могат да участват квартали, градове, улици или цели региони, дори ако са все още в етап на развитие. Сградите могат да са от публичния или частния сектор; могат да се включат и общини, сдружения или фирми за изграждане и управление на жилищни комплекси. Журито ще оценява проектите според архитектурния дизайн и градоустройствения план, но особен акцент ще бъде поставен и върху ролята им на водещи примери в областта на устойчивото развитие на регионално и местно равнище. Ще бъдат разгледани също креативните и новаторски решения, които засягат наболелите климатични промени, както и преодолените бариери, зададени от местоположението, финансовата рамка или строителната практика и традиции. Постигнатата икономическа ефективност и рентабилност, схемите и подходите за развитие ще определят възможностите за прилагане и изпълнение на проектите и в по-голям мащаб.
От Волфганф Файст
„С пасивните къщи дизайнерите и архитектите имат абсолютна творческа свобода – изискванията за функционалност, структура, рентабилност и устойчивост могат винаги да бъдат комбинирани по визуално привлекателен начин.” – подчертава д-р Волфганг Файст, създател и директор на Институт „Пасивна къща“. С конкурса за пасивни къщи, проведен през 2010 г., Институтът вече демонстрира, че енергийната ефективност и зашеметяващата архитектура могат да вървят ръка за ръка. Носителите на наградата ще бъдат обявени по време на ежегодната Международна конференция „Пасивна къща“, която ще се проведе на 25-26 април 2014 г. в Аахен, Германия.
Допълнителна информация относно реда и условията за участие можете да намерите на www.passivehouse-award.org.
Д-р арх. Здравко Генчев
Д-р арх. Здравко Генчев е един от първите застъпници на концепцията за ефективно управление на енергията не само в България, а и в цяла Югоизточна Европа. Има специализации по жилищна архитектура, жилищна политика и енергийна ефективност в Италия, Англия, Дания, САЩ и др. Автор на над 200 публикации в национални и чуждестранни издания, със стотици участия като лектор в най-авторитетните международни форуми. Дългогодишен заместник-председател на проект “Енергийна ефективност 21” на Икономическата комисия на ООН за Европа. От 1993 г. е изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, като пряко участва в успешното изпълнение на десетки международни проекти, ръководени от ЕК, ЕБВР, Програмата на ООН за развитие, Икономическата комисия на ООН за Европа, Световната банка, Глобалния екологичен фонд, Американската агенция за международно развитие и др.
В последните години работата на ЕнЕфект и арх. Генчев е свързана с развитието на международно призната методика за общинско енергийно планиране (преведена на 10 езика), публикуването на поредицата „10 книги за зелената архитектура” и навлизането на концепцията на „пасивните” сгради в българската архитектурна и строителна практика в директно взаимодействие с Passive House Institute – Дармщат, Германия.

+1
Автор: ЕнЕфект
Закони Нормативна база Коментари