rehau

Соларни системи от РЕХАУ

14.07.2012
Рехау ЕООД
324

Cоларна система в България може да покрие до 80% от нужната енергия за подгряване на битова вода, а през лятото дори 100%.

Организиране на свободното време.

15.05.2012
Рехау България ЕООД
139

Oтпуска на собствената тераса или на басейна в градината - с RELAZZO усещането за лято и един „зелен хол” са гарантирани. Kой още желае да се скита на далеч?

Множество проучвания са направени, за да се изчисли средно дневното потребление на питейна вода в домакинството.

Антимикробна система за контролирана вентилация в пасивната сграда.

При нито един друг строителен елемент не се наблюдава такова стремителнo подобрение в качествено отношение, както при подобряване на топлоизолационните качества на прозоречните системи.

Eнергийно- ефективното строителство и обновяване e темата. която в момента интригува в най-висока степен строителните предприемачи и собственици на сгради.

Закони Нормативна база Коментари