forest Мansion

Forest Mansion- осъществена мечта.

14.03.2013
STARH Stanislavov Architects
455

Forest Мansion не е просто къща в гората. Forest Мansion е метафора, отражение и допълнение на девствената гора в която е ситуирано. Forest Мansion е мечта.

Закони Нормативна база Коментари