Хидроизолация на основи

Хидроизолацията на основите е решаващ и базов фактор, от който зависи правилната и дълготрайна експлоатация на сгради и съоръжения.
08.07.2010
сп. Още за къщата
55
хидроизолация, основи на сграда, бетон, спиране на течове
Хидроизолация на основи
Източник: Още за къщата

Хидроизолацията на основите е решаващ и базов фактор, от който зависи правилната и дълготрайна експлоатация на сгради и съоръжения. Тъй като подземните части на сградите и съоръженията са в непрекъснат досег с почвените слоеве, където има почвени или атмосферни води, предпазването на конструктивните елементи се осигурява посредством подземните хидроизолации. Изградената хидроизолация на сграда в експлоатация е подложена на постоянно или периодично налягане и деформации от слягането на земните пластове, така че при самото проектиране трябва да има задълбочен анализ, а при изпълнението компетентен подход. Когато в зоната на изпълнение на подземни хидроизолации има наличие на почвени води, първо трябва да се отстранят от строителния изкоп.
За да бъде подземната хидроизолация на сградата трайна и надеждна, при проектирането трябва да се имат предвид определени изисквания и да се спазят определени стандарти. Първо важно условие за изграждането на качествена хидроизолация е класът на бетона (неговата водонепропускливост), който се ползва за изграждането на ограждащите конструкции на подземната част на сградата. Той е от особена важност, тъй като тази мярка внася  допълнителна сигурност за изолирането на подземните помещения от проникването в тях на почвени води. Друго важно условие е повърхността, върху която се полага хидроизолацията, да е с изравнителна замазка от пясъчно-циментен разтвор с дебелина 2-3 см. При хидроизолация с битумна или рулонна хидроизолация броят на пластовете и общата дебелина на хидроизолационният пакет трябва да са съобразени с водния напор и типа хидроизолационен материал, който се прилага.
При изграждането на основите трябва към бетона да се добавят съставки, които влияят върху свойствата на бетоновата смес. Например с добавянето на въздуховъвличащи съставки водоразтворимите съединения, съдържащи се в бетона, се превръщат в силикати, които са устойчиви и неразтворими във вода. Добавките повлияват положително пластичността, водоплътността, намаляват количеството на направната вода до 10%, което ги прави устойчиви на замръзване. За увеличаване на якостта, водонепропускливостта и абразивоустойчивостта бетонът и замазките се армират с полипропиленови влакна, а това намалява до 100% пукнатините от съсъхване.
Друг ключов елемент за надеждната хидроизолация е третирането на фугите, които се получават при прекъсване на бетонирането или така наречените работни фуги. Те се уплътняват със специални ленти на база PVC, които се залагат в кофража. Работната фуга основа - стена - подова настилка в сутерен, може да се уплътни с изграждане на холкер от водонепропусклива полимерномодифицирана циментова замазка. Дилатационните фуги разделят съоръженията на части в зависимост от размерите и етажността с цел поемане на неравномерното слягане на почвата и земетръси. Те се уплътняват с водоспиращи ленти и се запечатват със строителни херметици на битумна, акрилна или полиуретанова основа.
Дотук изброените мерки се предприемат за хидроизолиране на основите на сгради и съоръжения при самото им изграждане, но те могат да бъдат хидроизолирани и след тяхното изграждане.
Хидроизолация на основи може да се направи от външната страна чрез залепване на битумна мушама, обмазване с битумни пасти или чрез мазана изолация. Мазаната хидроизолация е устойчива срещу вредите, нанесени от ерозия, тъй като е неорганична основа. Тя гарантира трайно свързващо покритие и осигурява защита срещу корозия, както и устойчивост на 70 м воден стълб. В случай че има дупки и повредени зони, те трябва да бъдат запълнени, а стърчащите арматурни железа се отрязват в дълбочина 2-3 см в бетона, преди да се запълнят. Полимерномодифициран цимент се препоръчва за отстраняване на водни течове. Ако върху работната повърхност има работещи пукнатини, циментовата хидроизолация трябва да се еластифицира и да се армира с мрежа от фибростъкло.
Когато се прави хидроизолация от вътрешната страна, трябва да се спазват всички изброени дотук изисквания. Освен това хидроизолацията трябва да бъде защитена – след хидроизолация на стената, тя се измазва, на пода се прави циментова замазка или друг тип покритие.
Хидроизолация срещу напорни води се изпълнява от страната на напора и когато е възможно, стандартните хидроизолации се подсигуряват с противонапорни конструкции. Но тъй като те доста оскъпяват строителството, има вариант за мазани хидроизолации на циментова основа, които премахват необходимостта от противонапорни конструкции. Нивото на подпочвените води може да се понижи и чрез вътрешен шахтов кладенец, в който се монтира специална система за изпомпване, която понижава статичното ниво.
 
 „ИЗОБЕНТ К” е един от  продуктите за хидроизолация на основи на нови сгради, които могат да се намерят на българския пазар. Той представлява бентонитова мембрана и осигурява надеждна, дълготрайна и екологично чиста хидроизолация. Състои се от 3 пласта – гранулиран бентонит, поставен между два слоя геотекстил. При овлажняване на материала той се превръща в гъвкава хидроизолационна мембрана, която набъбва и запълва евентуални кухини и каверни в основата. Лесен за монтаж, „ИЗОБЕНТ К” се полага директно върху подложения бетон или земната основа. Листовете не се залепват към основата, а се разстилат свободно върху нея, като се застъпват минимум 10 см в надлъжно направление и минимум 15 см в напречно направление. В местата на застъпване между листовете  по хоризонталите се поставя специална бентонитова посипка „ИЗОФИКС” в количество мин. 0.3 кг/м, а по вертикали хидроизолираща паста, с цел гарантиране водонепропускливостта.
При наличие на високи подпочвени води,  по химичен състав близки до морските,  изолацията се подсигурява с хидроизолираща паста ТI-ZERO чрез предварителна оброботка на подложния бетон и стените. Това увеличават хидроизолиращите качества на „ИЗОБЕНТ К”. 
Ограничение в температурата по време на изпълнение на хидроизолационните работи няма.
Основата, върху която ще се полага хидроизолационната мембрана, може да бъде влажна, но не трябва да има локви.
Системата се допълва от “ХИДРОСТОП” - самонабъбваща лента, предназначена за осигуряване на водонепропускливост на работни фуги във фундаменти и стени на бетонни и метални конструкции.  Продуктът е с добра пластичност,  устойчив на микроорганизми, пожаробезопасен, натурално и екологично чист. Лесно се полага във фуги, без необходимост от специални действия и материали.
При възникване на течове  в основите на вече готови сгради, в зависимост от характера на проблема, подходящи за отстраняването му са „ХИДРОПРЕВЕНТ” и „ЕКО-ИНЖЕКТ”
„ХИДРОПРЕВЕНТ” е  запечатваща еластична мембрана, предназначена за решаване на проблеми, възникнали от действието на локални фактори. След правилно нанасяне и втвърдяване „ХИДРОПРЕВЕНТ” образува високоеластична, влагоустойчива мембрана без пукнатини и фуги. Полагането му се извършва чрез намазване с четка или валяк, най-често на два слоя,  кръстосано, не изисква гладка основа. Възможно е пастата да се ползва и върху влажни повърхности. Продуктът може да се прилага и за мокри помещения и плоски покриви.
„ЕКО-ИНЖЕКТ” представлява специално модифицирана бентонитова суспензия, предназначена за запълване на кухини, пукнатини и каверни. Подходящ е за спиране на течове  на асансьорни шахти, мазета, сутерени и др Инжектирането на суспензията се извършва със съд под налягане, посредством сгъстен въздух.
 

Автор: сп. Още за къщата
Закони Нормативна база Коментари