Стилoвете в изкуството от гледна точка на художника

Трудността да се изведе определен стил в съвременната живопис е неоспорим факт и малко изкуствоведи се наемат да определят творческите търсения на авторите в конкретна стилова обусловеност.
14.04.2013
Даниела Житарска
2114
Даниела Житарска, Еклектиката, Класицизъм, Винтидж стилът, Минималъзмът
Доброто решение при избора на картина, следва концепцията на интериорното решение
Източник: Интернет

В изобразителното изкуство художникът неизбежно предава влиянието на заобикалящата го действителност, както и естественото отражение на живите сили в него, като хомогенно ги организира в произведението си. Трудността да се изведе определен стил в съвременната живопис е неоспорим факт и малко изкуствоведи се наемат да определят творческите търсения на авторите в конкретна стилова обусловеност. Съвременният автор с определена творческа визия, носеща  характеристика на индивидуален личностен мироглед, темперамент и виждане, често повлиян от един или няколко вече утвърдили се във времето течения, могат да го определят само като изявен творец. Вероятността да е принадлежен към нов възникващ и тепърва обособяващ се стил ще определи само времето. За да се определят ясни съвременни стилове е трудно, защото именно ,,погледа от разстояние” е определящ за избистряне на обособени линии в творческите търсения и провокации на творците.


Еклектика, с елементи на модернизъм. Сюжетът на картината събира и извежда двата стила. В случая е ключов фактор за интериора.

Тази теза аналогично, е характерна и за съвременните архитектурни, и дизайнерски търсения. Ако авторите могат да определят работата си в определен стил, то тя е точна трактовка на вече изведен, както и на архитектурното пространство, интериорните елементи, текстила и художествените произведения, възраждащи духа на конкретното течение. В съвремието практиката показва друго. В работата си авторите смесват различни влияния, както и съвременни технологични елементи. Това е еклектика, която вероятно ще остане във времето като определен новосъздал се стил.
 


В този еклектичен интериор, подборът на картините следва стилово посоката. Подборът на картините не е добър, независимо от правилната подредба.


Еклектиката (от гръцки eklegein – избирам) в архитектурата и интериорния дизайн означава смесване на стилове и похвати и няма точно установени правила как това да се случи. Тази липса на ясни граници дава от своя страна възможност  да проявим изобретателност и творчество. Характерно за еклектиката е преобладаването на едно течение, което се допълва от елементи, характерни за други стилове. Художествените творби в тези интериори естествено могат да бъдат подбрани на същия принцип. Картината стилово може да прескача епохи. Художествени произведения, от реализма, импресионизма, деструктивизма или модернизма, както и съвременни творби, могат да присъстват в еклектични интериори. Някои от възродилите се стилове във възможно най- чиста форма са класицизъм, рустикален, винтидж и минимализъм.
 Еклектично решен интериор с преобладаващ елемент на винтидж, където картината е на подходящо място и добре подбрана.

Класицизмът е направление в литературата, музиката, архитектурата и изобразителното изкуство, което се осъществява основно в границите на XVII век. Възниква във Франция под влияние на философския рационализъм и най- вече се определя като френско явление. Използва и абсолютизира нормите и образците на античното класическо изкуство, стреми се да утвърди абсолютизма. Най- съществена характеристика на класицизма е рационалистичния патос. В културата на класицизма разумът се възприема като естетическа ценност, с изявен стремеж към математическа точност в изкуството, предпочитането на правите линии и цялостна симетрия, особенно видима в изображенията на паркове и градини, напомнят геометрични чертежи. Никола Пусен (на френски: Nicolas Poussin) е френски художник, живописец и пейзажист, представител на бароковия класицизъм. Определя се като основоположник на класицизма в живописното изкуство. Художествените изображения спазващи изискванията, ясната форма, симетрията, подредбата и огледалните решения, съответно ще импонират най- добре стилово на класическия интериор.
 


Много приятен и лек интериор с добре решено разположение на картините

Винтидж стилът означава внасяне  в интериора на антични мебели и аксесоари от определен период. Задължително е предметите да отговарят на всички характеристики на епохата, да бъдат качествено изработени и да са оригинален екземпляр. Антикварните магазини са подходящи в търсенето на добре запазени и поддържани вещи и старинни мебели. Днес много производители предлагат изкуствено състарени мебели, имитирайки патина, ръжда или дори проядено дърво, но това не е истински винтидж. Картините отново са рисувани от стари автори представители на даденото време, както и копия, същото важи и за рамките им.
 
Рустикалният стил е един от стиловете, които най- много ни доближават до природата. Естествени материали и цветове, и много дърво. Греди и оригинални конструкции. Не съществува такъв стил в живописта, но в този интериор картините трябва да бъдат внимателно подбирани- пейзажи, натюрморти, фигурални сюжети и портрети в топлите нюанси на палитрата.
 


Мекият барби цвят се балансира с металната и строга конструкция в сюжета на произведението. Този похват- балансиране чрез аксесоар или картина е оптимално доброто решение.


Минималъзмът е течение в съвременното изкуство възникнало към края на 50-те години на 20 век, достигнал своя апогей през 70-те год. Днес тази концепция все още продължава да оказва влияние върху съвременната култура. Възниква като течение в САЩ, като влияние от японската традиция и дзен философия. Основава се на принципа на максимална пестеливост на средства- "Less is more" или буквално - "По-малкото е повече", което илюстрира разбирането за стремеж към изчистено качество, вместо към сбор от орнаменти. Разбирането за красотата при този стил включва използването на основни геометрични компоненти, като преобладава една единствена или малко на брой подобни форми, създаващи единен дизайн.  С цветовете се работи лаконично, без сложни комбинации. Обикновено се използват естествени текстури и тоналности. Изкуството в този интериор има за цел внушение. Една картина, но въздействаща, е достатъчна. В конкретната обтановка чудесно могат да се впишат сюжети от японската традиция, както и картини с много чисти цветни мазки. Важното е цялостната среда да бъде хомогенна и добре организирана.


Стилът в творчеството, колкото и да изпреварва съвременността, винаги си остава рожба на своето време. Ако желаем да се пренесем в миналото, можем да се опрем на някое старо, но уютно за нас течение, ако живеем за бъдещето- футористичният стил може да ни създаде такова усещане, ако искаме да има разнообразие и домът ни да е място събиращо цяла епоха- еклектизма е нашето решение.
 


Интериорът е решен в стил модернизъм. Картината смесва, като в миксер колоритната гама и не стои като произведение на изкуството. Добро решение.


Въпреки разходката през времето, което можем да правим, чрез решенията в дома ни, виртуозни творци сме само тогава, когато съумеем да живеем сега- удобно, красиво и естетично, защото тези три фактора определят нашият стил на живот.


Гледната точка на дизайнера Ралица Иванова. 

Автор: Даниела Житарска
Закони Нормативна база Коментари