подпорни живи стени

Зелени стени и фасади

14.08.2013
инж. Полина Петкова
283

Терминът „зелени стени“ обхваща всякакъв вид растителни стени. Все пак, има три основни категории системи, които стоят зад този термин: зелени фасади, живи стени и подпорни живи стени.

Закони Нормативна база Коментари