Отвори границите на своя дом със системи за плъзгане Schüco.

Отвори границите на своя дом със системи за плъзгане Schüco от алуминий и пластмаса
14.07.2012
Алукьонигщал ЕООД
17
Плъзгащите системи, schüco, дограма, Вратите на schüco, schüco ass 77 pd.si.
Алуминиева система за плъзгане Schüco ASS 70
Източник: Алукьонигщал ЕООД

Не мечтаете ли понякога с малко движения да отворите границите на вашия дом?
Плъзгащите системи на Schüco ще ви разкрият неочаквани хоризонти: зимната градина става истински парк, балкона или терасата се сливат с всекидневната – благодарение на технически перфектно разработени пластмасови и алуминиеви системи за плъзгане.

Вратите на Schüco с повдигане и плъзгане отварят безшумно и лесно пътя навън. С врати тип хармоника отваряте цели стъклени стени, а тези с паралелно изнасяне, плъзгане и  отваряне по долна хоризонтална ос (PASK) обединяват предимствата на плъзгащи и накланящи функции.

Вратите на Schüco притежават не само привлекателен дизайн, но и предлагат системна сигурност, защото образуват една оптично завършена система от съвместими врати, прозорци и други строителни елементи. Те се характеризират  също така с оптимална звукоизолация, малко тегло при голяма стабилност, необходими минимални усилия за отваряне и затваряне и специални серии за вътрешни и външни врати.

Всички видове имат допълнителни защитни  елементи срещу взлом. Отличават се с видима икономия на място, тъй като крилото се плъзга паралелно към стационарното стъкло, вместо да се завърта към помещението, а възможните големи размери гарантират много светлина и въздух.

Плъзгащите системи също подлежат на най-строги изисквания за топлоизолация. При все че поради голямата си площ стъклото при тях има особена роля, то рамката и най-вече средния пфостен има значителен принос за тази характеристика. Благодарение на топлоизолираните профили и е висококачествени уплътнения Schüco гарантира едно цялостно и задоволително решение.

Най-новата алуминиева система за плъзгащи врати, представена от немския концерн е Schüco ASS 77 PD.SI. Тя се отличава с максимално пропускане на светлината,  благодарение на средната видима ширина на профила само от 30 мм и скритата каса; отличните си изолационни стойности на цялата врата  до 0,8 W/m2K и с възможност за тегло на крилото до 500 кг.

За вашата сигурност и комфорт системата предлага Schüco e-slide – заключваща, автоматично отваряща се плъзгаща система, при която подвижния елемент се отключва автоматично, повдига и плъзва в страни – и всичко това с едно натискане на бутон или чрез централно / децентрално управление. Schüco HomeControl  е радиоуправляема сигнална система за контрол на състоянието на прозорци и врати във вашия дом, с допълнителна функция за акустично сплашване при опит за нахълтване и кражба чрез вътрешни и външни сирени. Така слагате край на досадните обиколки преди излизане и лягане.

Приложенията са безкрайни: дали врати към балкони и тераси, елементи за зимни градини или разделителни стени в помещенията – няма граници за Вашата фантазия.

Автор: Алукьонигщал ЕООД
Закони Нормативна база Коментари