Нова профилна система на VЕКА Softline 82...

...за надеждна енергийна ефективност
10.03.2011
Века България ЕООД
23
1, 1, 1
Нова профилна система на VЕКА Softline 82
Източник: Века България ЕООД

 

От месец февруари 2011 г. на пазара в Германия е новата профилна система на  VЕКА Softline 82.  Първоначалното представяне на системата се състоя на специализирания панаир в Нюрнберг  fensterbau/frontale 2010 г. Изминалото време до официалния старт беше използвано за интензивен диалог с клиентите за изчистване на детайлите по новите профили. Така на практика бяха отразени ценни съвети от практиката както по отношение на изработването на прозорци, така и по маркетинга.  Резултатът е система, която в най-пълна степен отразява актуалните и бъдещите потребности   на пазара и енергийната ефективност .

Това е видно от многобройните иновации в конструкцията на профилите и тяхното  многообразие - Softline 82 от самото създаване е комплексна система.  Още от това лято на разположение ще са над 40 геометрии с най-различно приложение – не само стандартни каси и крила с различни размери, но и допълнителни профили.  И, разбира се, всички профили отговарят на най-високите качествени показатели от клас  А по RAL.

Прозоречните системи трябва да отразяват  в бъдеще две основни тенденции: от една страна - все по-големите елементи и тежките тройни стъклопакети изискват изключително стабилни профили. От друга страна - изискванията за енергийна ефективност ще стават все по-строги.  VЕКА Softline 82 е съобразена по най-добрия начин с тези две тенденции.

Дори в средносрочен план  Softline 82 отразява всички бъдещи изисквания. Защото тя представлява основа за по-нататъшно развитие.  Производителите на дограма днес  няма дълго време да имат нужда да извършват пренастройки на производството си, защото основните размери на профилите няма да се променят при по-нататъшното развитие на системата.  

Специфичният строеж на Softline 82 и отделните конструкционни детайли гарантират  още днес постигането на стандартите от бъдещето дори с двоен стъклопакет.   Коефиценти на топлопреминаване на рамките от 1,0 W/m2K  подсигуряват реализирането на топлоизолация на прозореца до 0,67 W/m2K. С това дори се надхвърлят топлотехническите характеристики за изискваната в момента енергийна ефективност на дограмата в Германия, като се  покриват и очакваните по-строги изисквания от 2012 г.  

 

Топлинните потоци в дограмата са оптимизирани за избягването на опасността от образуване на мухъл и конденз от вътрешната страна на прозорците.  Softline 82 осигурява перфектна топлоизалация и стабилна конструкция благодарение на здрави стоманени усилители. Многото детайлни нововъведения я определят като  иновативната система според изискванията на бъдещето.

 

Века България ЕООД: 

1510 София,  кв. Хаджи Димитър

ул. ”Витиня“ 2ж, тел.: 02/945 5940, факс: 02/847 0147, GSM: 0888/955 996?

e-mail: idimitrov@veka.com        www.veka.bg

 

Автор: Века България ЕООД
Закони Нормативна база Коментари