КлиВенТо достави отоплителни котли за училища и дет. градини

КлиВенТо достави отоплителни котли и горелки за училища и детски градини.
29.01.2018
КлиВенТо
486
КлиВенТо, отоплителни котли, горелки, Котел стоманен mp23, отопление
КлиВенТо достави отоплителни котли и горелки за училища и детски градини
Източник: www.klivento.net

В края на 2017 г. КлиВенТо достави за своя партньор ГЕЛ 2000, специализиран  в изграждане на отоплителни и вентилационни инсталации, инсталации за технологична пара за високо и ниско налягане, монтаж на парни и водогрейни котли, следните съоръжения:
•    Котел стоманен MP230 - 2 бр и Комбинирана двустепенна горелка K 4/2 TC + R. 1-S -2 бр., производство на STEPClima Италия – монтирани в ЦДГ № 15 „Слънце” и Детска ясла и градина в гр.Хасково
•    Котел стоманен MP230 - 1 бр и Комбинирана двустепенна горелка K 4/2 TC + R. 1-S -2 бр., производство на STEPClima Италия – монтирани в ЦДГ № 20 „ Весели очички” гр.Хасково
•    Чугунен котел GN4 N14, Горелка нафтова SUN G70, производство на FERROLI Италия  – монтирани в ПГЕТ „Захари Стоянов” гр.Харманли
Производителят на стоманените котли - STEPClima Италия е една млада компания, основана през 1998 г., за да отговори на нарастващата нужда от висококачествени продукти и услуги в областта на отоплението, с насоченост към фирмите - инсталатори, които се конкурират на пазара за осигуряване на максимално добри предложения към своите крайни потребители.
Стоманени котли под налягане модел МР, производство на STEPClima Италия са предназначени за отоплителни системи до 95° С. Полезната отполителна мощност на котлите е в интервала от 44 до 291 kW, а осигурената ефективност – от 89 до 91,6%. Корпусът на котела е изработен от стомана S235 JRG2 UNI EN 10027/1 и е изцяло електрозаварен в среда с контролирано ниво на CO2. Тръбите са с дебелина 4 мм  и също изработени от стомана S235 JRG2 UNI EN 10027/1.
Котлите от серията MP са произведени в съответствие с европейски норми и стандарти:
-  DPR 15 ноември 1996, № 660. Правилник за прилагане на Директива 92/42 /СЕЕ на Съвета относно изисквания за изпълнение на нови котли за топла вода с течно или газообразно гориво.
-  DPR 15 ноември 1996, № 661. Правилник за прилагане на Директива 90/396 /СЕЕ на Съвета Газови уреди.
Електрическото оборудване на генераторите MP отговаря на изискванията на европейските директиви:
-  73/23 /СЕЕ, относно ниско напрежение.
-  89/336 /СЕЕ, относно електромагнитната съвместимост

Автор: КлиВенТо
Закони Нормативна база Коментари