Как да защитим дома си?

За никого не е тайна, че престъпленията нарастнаха отново през последните години и никой не е застрахован от обир на дома.
14.06.2012
Мая Янева
58
инсталации, алармени системи, охранителни системи, противопожарни с-ми, детектори движение
Никой не е застрахован от обир на дома.
Източник: интернет

За никого не е тайна, че престъпленията нарастнаха отново през последните години и никой не е застрахован от обир на дома. Охранителните, известителните и системите за видеонаблюдение отдавна вече не са лукс. Цените на тези системи не са недостъпни.

Обикновените алармени системи са предназначени за употреба в къщи, апартаменти и офиси. Стандартната система за сигурност има някои основни параметри и известява вас или съответната охранителна фирма за проблем в дома ви. Съвременните системи за сигурност на дома могат да включват не само защита от взлом, но и видеонаблюдение, пожароизвестяване и контрол на достъпа.

Алармените системи могат да имат различни устройства и да имат различен приоритет. Едни от основните устройства в алармените ситеми са датчиците. Те се инсталират на определени места в жилището и засичат, ако има проникване  с взлом във вашия дом. Датчиците са жични и безжични, като предимството на безжичните е, че определен датчик не може да бъде изолиран чрез прекъсване на линията към него.

Изградената система задейства аларма и същевременно автоматично може да известява  охранителната фирма, полицията, както и вас самите, на предварително зададени телефони или през интернет. Това става посредством контролен панел. В зависимост от индивидуалните нужди може да се направи необходимото програмиране на контролния панел. 

Детектори за движение могат да следят отделни зони, които са независими една от друга. Детекторите имат различни функции и възможности.
На местата, от където може да се проникне в къщата се поставят контактори – на вратите и прозорците. Когато има опит да се проникне неправомерно в къщата, алармата се задейства.

Неотделима част от охранителната система е самата аларма. Тя е свързана с
всички охраняеми зони в дома ви и представлява звукова сигнализация, която предупреждава за опит за проникване в дома. 

Системите за видеонаблюдение могат да бъдат част от охранителната система или  самостоятелна система. Камерите най-често осигуряват поглед към ключови места за сигурността на една къща – входната врата на двора, вратата на гаража и входната врата на къщата. Напоследък специалистите препоръчват и видеонаблюдение на двора. Видеокамерите имат възможност и за записване на събития. Цените на такава система варират в зависимост от броя на камерите, както и от системата за сигнализация,  с която са свързани. Различни конфигурации предлагат връзка с камерите чрез Интернет или чрез мобилен телефон. Дистанционната връзка с камерите позволява те да се включват и изключват от разстояние.

Домофонни системи с визуален контрол осигуряват достъп само след осъществен визуален контакт, а аудиодомофон осигурява достъп чрез гласово разпознаване. Тези системи са особено приложими в кооперации.
Някои фирми предлагат и периметрова охрана, която се осигурява чрез инфрачервени лъчи. Лъчите се движат и отчитат движещи се обекти, когато се докоснат до тях. Тази система за охрана обаче е доста скъпа услуга.

Пожароизвестителни системи
В близкото минало пожароизвестителните системи бяха атрибут предимно на обществени сгради, но те са все по-често част от охранителната система за дома. Специални димни детектори алармират при евентуална опасност от пожар в дома. Пожароизвестителните системи трябва да отговарят на определени изисквания за качество и безопастност. 

Системите за сигурност на дома са инвестиция във вашето спокойствие и сигурност и гаранция за спокойствието и сигурността на вашето семейство.

Автор: Мая Янева
Закони Нормативна база Коментари