Йон Георгиу

Йон Георгиу 1929-2001

02.02.2007
Даниела Житарска
126

Йон Георгиу е от онези необикновени художници, които оформят съвремения облик на румънската живопис. Името му е познато е на малцина у нас, но е извоювало престижно място в световния културен облик.

Закони Нормативна база Коментари