Интегрирани топлоизолационни системи, енергиен одит и пълно саниране на сгради

Интервю с проф. д-р инж. Димитър Назърски - ръководител катедра “Строителни материали и изолации” - УАСГ, София зам. председател на БАИС
13.02.2008
Интервюто взе инж. Дияна Кинова, списание "Още за Къщата"
105
топлоизолации, саниране на сгради, енергоефиктивни сгради, проф. д-р инж. Димитър Назърски

Интервю с проф. д-р инж. Димитър Назърски - ръководител катедра “Строителни материали и изолации” - УАСГ, София зам. председател на БАИС

- Проф. Назърски, ако трябва да погледнем комплексно на проблема, най-общо познат като “топлоизолиране” кои са най-важните фактори, които въпреки многократното разясняване, включително и в много от броевете на списание “Още
за КЪЩАТА”, все още не се вземат под внимание или просто се пренебрегват?


Бих искал да обърна внимание най-напред на т.нар външни топлоизолационни системи, които се отнасят преди всичко за фасадни стени. Когато говорим за изолационни системи, не можем да не включим изолационните системи на покривите, било то скатни или плоски, също както не можем да пропускаме и изолационната система на подовете над неотопляеми мазета или пък, ако сградата е на терена, контактната зона на фундаментните плочи с терена. Основният въпрос, който се коментира в последните години, е топлоизолационната система на фасадните стени. Тези системи може да се разглеждат по следния начин: Системата включва самите стени с всички техни детайли както и прозорците и вратите на фасадата. Много често се пропуска този факт, че обикновено стеремежите са към много добро топлоизолиране на стените, а не се вземат под внимание остъклените участъци (прозорци и врати), които нерядко заемат значителна част от площта на фасадата.

Външните топлоизолационни системи на фасадните стени се делят на два типа: със или без вентилируемо пространство (с естествен или принудителен тип вентилация). Целта на вентилацията е по-бързо водни пари, кондензирани през зимния сезон в топлоизолационния слой на изолационната система, да бъдат изведени във въздуха. Това позволява топлоизолационният материал да бъде в кондиция и да има такава влажност, че да не се нарушават нормалните му топлоизолационни качества. До момента по-разпространени са топлоизолационните системи от невентилируем тип. Топлоизолационен слой на база експандиран пенополистирол EPS или слой минерална вата (предимно каменна, в по-редки случаи стъклена вата). И за двата типа материали съществуват определени изисквания по отношение на тяхната деформируемост.

За пенополистирол от типа на EPS, когато той е с обемна плътност под 16 кг на м куб, той е много деформируем от външен удар, получава се деформация, напукване на шпакловката след това и на мазилката. Друг проблем при ниската обемна плътност на полистиролите е съдържането на неполимеризирал стирол, което води до по-бързо стареене с течение на времето. Това се изразява в изпаряване на част от неполимеризиралия стирол, от порите се изпарява газовата фаза, материалът намалява обема си и това интегрално води до т. нар. ефект на буковата дъска или ефекта на чинията. Така всяко платно само за себе си се огъва поради свиването на влакната откъм външната повърхност на топлоизолационния материал, зоната на обратната повърхност остава с непроменена дължина, вследствие на голямата температурна разлика. По този начин в участъка на контактната зона между отделните платна с настъпила деформация се получават напуквания в шпакловката, впоследствие в мазилката, въпреки наличието на армировъчна мрежичка. Подобно явление не може да се получи при плоскостите от минерална вата. Изискванията за обемната плътност  при каменната вата не по-малко от 100 кг, а за стъклената вата - 90 кг на куб. м

- Наблюдава ли се с течение на времето увисване на платната от минерална вата и последващо отваряне на фуга?

Това е така, ако не се монтират носачи през 8 м във височина, разбира се, съчетано с добро дюбелиране. При височини на фасадата над  12 м топлоизолационните системи с минерална вата се налага изпълнението на носачи от алуминиеви профили през 8 м, добре анкерирани, за да се елиминира подобен проблем. Ако погледнем процентно, имайки предвид Австрия и Германия, където процесът по топлоизолиране е започнал още преди 35 години, предимно се използва EPS и не се наблюдават сериозни отклонения и проблеми от гледна точка на дълготрайността и надежността на изградените системи.

По отношение на вентилируемите външни топлоизолационни системи те могат да бъдат на база облицовка от керамични или каменни плочи с топлоизолационен слой от минерална вата, във вид на дюшеци, или плоскости от пенополистирол (EPS или ХPS). Друга възможност за облицовка на вентилируемата фасада с плоскости еталбонд, които имат много разнообразни варианти като визия и естетически ефект за фасадата. Доруга топлоизолационна система е сайдинг системата, която вече доста често се прилага и у нас. Хубавото при вентилируемите фасади от чисто естетическа гледна точка е голямото разнообразие и възможности за създаване на интересни и различни фасади за постигане на уникален архитектурен облик, както при саниране, така също и при ново строителство.

- Ако трябва да направим сравнение в ценово отношение между топлоизолационните системи за вентилируеми фасади и тези за фасади от невентилируем тип?

Вентилируемите фасадни системи са поне с 50% по-скъпи поради естеството на специалната носеща система както и облицовката. Тези системи осигуряват най-добра топлоизолация в оптимални параметри, същото се отнася и за дълготрайността на системата. Ефикасността се обуславя и от факта, че при системите от този тип няма затваряне на водни пари в топлоизолационния слой, както е това при невентилируемия тип топлоизолационна система, където вече се отчитат и редица други фактори като метеорологични условия, минусови тем-
ператури, мразоустойчивост и т.н.

Съчетаване на двата типа фасадна система за външна топлоизолация в рамките на една сграда също дава много добри възможности за постигане на интересни архитектурни решения.

При топлоизолационните системи използването на топлоизолационен слой от EPS или от минерална вата при цоклите на фасадите също не бива да се пренебрегва. Мазилките в тези участъци трябва да са от полимерен тип, водо- и влагоустойчиви.

- Имате ли наблюдения дали вентилируеми фасадни системи се използват вече и в еднофамилните сгради?

Да, вече могат да се посочат и такива примери, но все още много малко. Към темата топлоизолационни системи може би е уместно да коментираме масовото явление от последните някоолко години у нас т. нар изолиране на парче, т.е еднолична инициатива на собствениците на жилища в кооперации. Добре е хората да са предварително наясно какво печелят и какво губят, изолирайки стените на апартамента си дистанцирано от съседно разположените такива. Масова практика е да се изолира до линията на апартамента горе и долу.

Катедра “Строителни материали и изолации” към УАСГ направи изследване по отношение на ефективността от такъв тип изолиране. Резултатите показаха, че ако не се положи топлоизолационна система във височина в по-долния и по-горния разположени апартаменти не по-малко от 50 см навлизане в съседните апартаменти, вследствие на образуващия се топлинен мост, както горе така и долу, съответно при хоризонталните конструкции таван и под, ефектът от топлоизолирането спада с около 30 %. Това е в сила , независимо от факта, че топлоизолационната система е била перфектно изпълнена и оразмерена в съответствие с нормите. В повечето случаи фирмите, които работят, особено с алпинисти, полагат топлоизолационнен слой с максимална дебелина 4 см, което не гарантира ефективно топлоизолиране.- Друг интересен въпрос, отново свързан с изолирането на парче, е какъв е ефектът от изолиран и разположен непосредствено неизолиран етаж, особено при минусовите температури, на които отново сме свидетели тази зима, какви са негативните последици и за единия и за другия собственик, какви са неприятните проблеми, които могат да възникнат?

Разбира се, особено в зоната стена-таван при изолирания апартамент, вследствие на топлинния мост, се получава сигурна предпоставка за образуването на конденз и съответно появата на мухъл. За да се избегне подобен неприятен момент, при топлоизолирането трябва да се предвиди навлизането на топлоизолационната система поне с 50 см в стените на съседните жилища, за да гарантира ефикасността на системата.

- По отношение на дограмата на жилището, каква е нейната роля в топлоизолационната система?

Бих искал да обърна специално внимание на този въпрос. Архитекти, строителни инженери и топлотехници, т.е. хората, занимаващи се със строителна физика, изказват различни мнения и коментари, понякога доста противоречиви, което води до известна степен до объркване сред гражданството. Разсъждения и спекулации относно това 3- или 5-камерен да бъде профилът на дограмата, с прекъснат или непрекъснат термомост за алуминиевите дограми и т.н., като не се набляга на това, че дограмата заема около 8-9% от прозоречния отвор на фасадата, а останалото е стъклопакет. Разсъжденията трябва да станат именно върху стъклопакета, с две стъкла, много по-добрият случай е триплекс стъклопакет, с междинно нискоемисионно К стъкло, отразяващо около 90 % от излъчваната топлина, връщайки я обратно в помещението, с коефициент на топлопреминаване от порядъка на U= 1,3-1,4 (пъти по-добър доста честия случай на коефициент на топлопреминаване U= 2,8-3). В този смисъл дограмата играе съществена роля в топлоизолационната система за постигане на оптимална енергоикономичност, както през зимния така и през летния сезон.

- В България климатът изисква както отопляване през зимата, така напоследък и интензивно охлаждане през лятото. С правилно изолиране може да се постигне енергоикономичност и в двата случая. Има ли разлика по отношение на топлоиаолационната система, дебелини, параметри?

Съществува принципна разлика, но тя е свързана с друго. През зимния сезон температурната разлика е например вън минус 10 вътре пбюс 20 градуса, т. е температурен градиент от 30 градуса, през летния сезон температурата в помещенията отново би следвало да се поддържа около 20 градуса, докато навън имаме например 35 градуса, като се има предвид, че фасадите на юг и запад, вследствие на слънчевото греене и акумулирането на топлина, достигат повърхостна температура от около 50 градуса, т.е температурната разлика може да бъде и по-голяма с акумулираната топлина. Въпросът с топлинната инерция на стената трябва да бъде взет под внимание при проектирането на топлоизолационната система. При наличие на топлоизолация в помещението през летния сезон ще се създадат много тежки условия за обитаване, тъй като акумулираната топлина в топлоизолационния слой няма откъде да се отнема, при положение че външната температура също е висока и при отсъствието на слой с голямо топлопоглъщане, какъвто е бетонът, тухлената стена. В тези случаи стената трябва да има и топлинна инерция, която да тушира тези големи температурни разлики, които се получават през летния сезон на вътрешната повърхност при наличието на топлоизолация, което дава съответно отражение и води до прегряване на въздуха в помещението. Това е в случая, когато в жилището няма климатик. От друга страна, наличието на климатик обезпечава поддържането на комфортна температура, но е свързано с допълнителен разход на енергия. В България все още е значително голям броят на сгради, за поддържането на комфорта на обитаване на които се изразходват колосални количества енергия както през зимния, така и през летния сезон.

- Коментирайки обстойно проблема с топлоизолационните системи, какво място заемат качеството и контролът по тяхното изпълняване?Кои са основните и твърде масови грешки, които се допускат?


Тъй като в основата на качеството е контролът, а за да има контрол, трябва да има и проект, на базата на който може да се упражни контрол. В 99,9 % от случаите в практиката в България не се работи по проект и съответно не може да се претендира за качество и контрол.

С други думи, качеството е неконтролируемо, а и няма за съжаление компетентни хора, които да упражняват такъв контрол.И разбира се, това води до редица проблеми, за разрешаването на които вече при свършен факт се търси съветът на експерт.

Качеството на една топлоизолационна система, нейната надежност и дълготрайност при експлоатация зависи от абсолютно всички нейни компоненти, лепилен състав, дюбелиране, топлоизолационен слой, шпакловки, мазилки и т.н. Принципно всеки един слой на системата трябва да бъде приеман от надзорната фирма и от инвеститора от проектанта и изпълнителя с протокол, който да гарантира качеството. Практиката с множеството компрометирани топлоизолационни системи показва, че този процес не се съблюдава.- Ако частен собственик иска да направи за еднофамилната си къща експертиза с препоръки за саниране, към кого може да се обърне и как да подбере фирмата изпълнител?


В съответствие със Закона за енергийната ефективност и четирите Наредби към него бяха лицензирани фирми, които правят енергийен одит и съответно даващи препоръки. По отношение на изготвяне на проект, той може да бъде изготвен от архитектите или инженерите към тези фирми. До момента обаче поне на мен не ми е известно да е изпълнявано саниране на базата на изготвен проект. За мен санирането без проект, както е дори и при големи сгради, да не говорим за изолирането на парче, е недопустимо. През изминалата година под мое ръководство изготвихме указания за енергийно саниране на сгради. В момента тече пилотният проект по линията на ПРООН и МРРБ, в 5 различни области на страната ще бъдат санирани сгради на базата на предварително изготвен обстоен енергийен одит, установяващ състоянието. Ако се налага намеса в конструктивно, топлотехническо, инсталационно отношение, това също се залага при изготвянето на проекта за саниране. Изпълнението на проекта протича под контрола на инвеститорите, т.е собствениците, които са взели кредит, а 20% от общата стойност на санирането съкооператорите са получили от държавата, като тази стойност покрива санирането на общите части, входове, покрив, сутерен.

- Съществено важно в случая е наличието на проект, изпълнението на който може да бъде контролирано.

Бих казал, че за момента най-сигурният начин за подбиране на фирма изпълнител на топлоизолационна система е консултация с Българската асоциация по изолации в строителството (БАИС) както по отношение на материалите, така също и за квалифицираните и добри фирми изпълнителки на този род дейност. В активния сезон на изпълняване на топлоизолационни дейности добрите фирми са сериозно ангажирани и вероятността да бъдат наети е доста малка, именно поради този факт услугата се предлага и от недотам добри и професионално работещи фирми, на които попадат най-вече инвеститори с малки обекти или частно жилище. Може да се каже, че цената не е определяща за качеството на извършената работа. Опитът показва, че много често по-големи специализирани фирми поддържат и най-добрите цени при гарантирано качество.

Понякога доброто качество на изпълняваната топлоизолация може да се окаже, че зависи от съвсем различен случаен фактор, в лицето на компетентен специалист, който да следи за правилното протичане на отделните етапи на процеса, без да е свързан пряко с фирмата.

И накрая искам да обърна внимание и на изпълняването на топлоизолационни системи през зимния сезон. Абсолютно недопустимо е при невентилируемите фасади, всичките дейности, свързани с мокри процеси, лепилни състави на базата на цимент и цимент полимерни съставки да се изпълняват при отрицателни температури.

Автор: Интервюто взе инж. Дияна Кинова, списание "Още за Къщата"
Закони Нормативна база Коментари