Ефективната топлоизолация с МОНОДУР.

Тази система са приложима за всички видове сгради – жилищни, административни, обществени, повечето видове промишлени сгради и др.
15.09.2012
Алфатон Мрамор ООД
10
топлоизолация, МОНОДУР, МОНОФИКС, Алфатон мрамор ООД, изолиране на сгради
Ефективна топлоизолация с МОНОДУР.
Източник: Алфатон Мрамор ООД

Топлоизолационните системи на база Експандиран Пенополистирен МОНОДУР се утвърдиха през последните години като едни от най-ефективните на българския строителен пазар. Тези системи са приложими за всички видове сгради – жилищни, административни, обществени, повечето видове промишлени сгради и др.
Те са разработени с подробни детайли и се прилагат за всички елементи на сградите:
- За Външна Фасадна Топлоизолация
- За Топлоизолация от Вътрешната страна
- АЛФА ГКМ – За Вътрешна Топлоизолация
- За Системи за Топлоизолация на Покриви
- АЛФА Панел - За Външна Топлоизолация
- Фасадна Топлоизолация с каменна облицовка
- За Топлоизолация на подове

Системата е разработена на базата на съществуващите и прилагани такива системи в Европа. Основа на високото и качество са топлоизолационните плоскости със запазена марка МОНОДУР. Те са произведени по най-съвременна италианска технология от специална първокласна суровина в заводите на гръцката фирма МОНОСТИР. МОНОДУР превъзхожда обикновения бял ЕПС (стиропор) със:
- Пo-високи технически показатели;
- Стабилизиран и непроменящ размерите си във времето;
- По-високо обемно тегло – 20 – 25 кг/м3;
- Неуязвим от гризачи, насекоми, и микроорганизми;
- Специално оформена грапава структура на повърхността и канали  – увеличаващи адхезията при залепване и шпакловане; 
- Ръбове с фалц за застъпване - за избягване на топлинните мостове между отделните плоскости.

При разработката на Системата за Външна Фасадна Топлоизолация с ЕПС МОНОДУР са взети предвид характерните климатични особености на България спрямо западноевропейските страни. В България климатът се отличава с много голям диапазон на денонощните температурни разлики от плюсови до минусови температури, което води до големи и резки деформации в повърхностния слой на топлоизолационните системи. Затова е необходимо топлоизолационните системи за нашите условия да имат по-високи механични характеристики като сцепление с основата, еластични деформация без пукнатини. Тези характеристики се осигуряват най-добре при Системата за фасадна топлоизолация с МОНОДУР благодарение на специално оформената грапава повърхност и каналите, които значително увеличават адхезията с лепилата и шпакловките; Нещо повече, системата за топлоизолация с МОНОДУР  е единствената, при която се прилагат специално произведени и разделени полимерциментови състави – за лепене -   МОНОФИКС и за външно шпакловане - МОНОПЛАСТ, за разлика от много топлоизолационни системи, които ползват един и същ състав лепило-шпакловка. Полимерциментовото лепило МОНОФИКС, е с подчертани и увеличени адхезионни свойства към основата и пенополистирена, а полимерциментовата шпакловка МОНОПЛАСТ е със завишени еластични свойства с цел безпроблемно поемане на големите опънни напрежения в тънкия слой на шпакловката, възникващи от температурните деформации. Тази оптимизация води до значително  повишаване на устойчивостта на системата на външни въздействия, но и води до чувствително намаляване на средната стойност на материалите за лепене и шпакловане в сравнение с тези от другите системи.Останалите компоненти на Системите - дюбели, алкалоустойчиви стъклофибърни армиращи мрежи, укрепващи профили и др. са подбрани от реномирани производители, с гарантирано високо качество, отлични характеристики и изпитана във времето съвместимост в системата.

Така подбрана и прилагана, Системата за Външна Фасадна Топлоизолация с СЕПС МОНОДУР, е доказала своята ефективност и конкурентност по отношение на качество и обща стойност.

КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА С  МОНОДУР
Топлоизолационните плоскости МОНОДУР – стабилизиран експандиран пенополистирен, освен високите си изолационни и механични показатели, имат коефициент на дифузия на водните пари много близък до естествените строителни материали – μ = 30 – 50  и дават възможност на ограждащата конструия да «диша» т.е. не възпрепятстват естествения обмен на водните пари и не създават предпоставки за образуване на вътрешен конденз в конструкцията. Този параметър е от изключителна важност за дълготрайността и ефективността на всяка фасадна топлизолационна система. Обемното тегло на материала  - 20 – 25 кг/м3 е подбрано да бъде оптимално по отношение на коефициента на топлопроводност, на механичните показатели и устойчивостта на материала на влага и на дълготрайността му.

Полимерциментовото лепило МОНОФИКС – за залепване на топлоизолационните плоскости към основата – бетон, тухла, газобетон, мазилки и др. Лепилото е сложен състав от цимент, кварцов пясък с определена гранулометрия и нулево съдържание на глинести примеси, високоякостни минерални вещества, комплекс от полимерни добавки, увеличаващи силно адхезията към полистирена и пластичността на състава. Лепилото е дисперсно армирано с полипропиленови влакна с оптимална дължина.

Полимерциментов шпакловъчен състав МОНОПЛАСТ – за шапкловане на топлоизолационните плоскости от пенополистирен. Шпакловката е сложен състав от високоякостен цимент, кварцов пясък с определеа и контролирана гранулометрия и нулево съсдържание на глинести примеси, специални минерални вещества и комплекс от полимерни добавки, за отлична адхезия към полистирена, за еластичност на шпакловъчния слой при поемане на големите температурни деформации и за водоплътност. Съставът е допълнително дисперсно армиран с полипропиленови влакна с оптимални размери.

Специални профили за оформяне и укрепване на ръбове и критични участъци с големи натоварвания и деформации

Стъклофибърни армировъчни мрежи от реномирани европейски производители за армиране на шпакловъчния слой. Мрежите са задължително алкалоустойчиви и са са с високо тегло – над 160 гр/м2, за да могат да поемат големите опънни напрежения в шпакловката.

Пластмасови дюбели monodur от висококачествен полипропилен с кополимери за фиксиране на топлоизолационните плоскости към основата по време на монтажа. Дюбелите дават и допълнителна сигурност на системата при аварийни ситуации по време на експлоатацията. Конструкцията им позволява много добро и еднакво сигурно закрепване в различни основи.

София 1618,
бул. Цар Борис ІІІ No 136 – Б,
тел. 02/9554291,
факс: 02/9559691, 
e-mail: оffice@alfaton.bg; info@alfaton.bg,
www.alfaton.bg

+3
Автор: Алфатон Мрамор ООД
Закони Нормативна база Коментари