ЕнЕфект

Откриха нов учебен център за енергийна ефективност в УАСГ

17.05.2017
УАСГ, КСБ и ЕнЕфект откриха нов ...
371

Пред повече от 80 гости днес в Университета по архитектура, строителство и геодезия бе открит нов учебен център за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите.

Експертите от ЕнЕфект подложиха на обстоен анализ политиките, принципите на проектиране и строителство, както и технологиите, които се прилагат в пасивните сгради

Хронология на един опит за промяна

31.07.2014
ИГ Пасивни сгради България
268

Изводи и констатации на ИГ Пасивни сгради България за настоящата и бъдещата нормативна уредба по енергийната ефективност в България.

Кръглата маса предизвика голям интерес със значително по-голям брой участници от очакванията на организаторите

Вече всички можем да участваме активно в нашето общо енергийно бъдеще! Това е посланието на експертите от германския изследователски институт „Пасивна къща”, които в рамките на три дни ще демонстрират

Международната награда за енергийно ефективни сгради и региони на Институт „Пасивна къща“ (Дармщат, Германия) за 2014 г. е най-сериозното предизвикателство за всички, които работят в тази област.

Какво е нискоенергийна сграда и как да я построим?

15.04.2007
ЕнЕфект, Център за енергийна ефе...
256

В практиката битуват различни определения за обозначаване на сгради с висока степен на енергийна ефективност. Такива са например определенията “енергийно ефективни”, “нискоенергийни”, “пасивни” сгради и др. Правилно е да се приеме, че всяка сграда, която отговаря на изискванията на съвременните норми за енергийна ефективност, е енергийноефективна сграда.

Закони Нормативна база Коментари