Винербергер представи най-новия си продукт на Стрoйко

Винербергер разработи нов продукт - подобрена версия на уникалния за страната Porotherm 38 N+F Hi, с който се изграждат монолитни стени без необходимост от допълнителна топлоизолационна система.
26.03.2014
Винербергер България ЕООД
176
тухли, керамични блокове, wienerberger, porotherm, груб строеж
Винербергер представи най-новия си продукт на Стрoйко.
Източник: Винербергер България ЕООД

Винербергер е дългогодишен изложител на Стройко.
На подобни изложения компанията се стреми да „измери пулса“ на пазара и да се вслуша в потребностите на крайния потребител. Така става възможно предлагането на продуктите, които желае клиента, не просто каквото се изисква от нормите. 

Това е и причината Винербергер да разработи нов продукт. Той е подобрена версия на уникалния за страната Porotherm 38 N+F Hi, с който се изграждат монолитни стени без необходимост от допълнителна топлоизолационна система и едновременно с това се покриват изискванията на нормите за топлосъхранение на сградите. 

Отчитайки, че клиентът би желал да си осигури още по-добри параметри за топлоизолация от минимално изискваните Винербергер разработи керамичен блок от ново поколение – Porotherm 38 К. Блокът притежава с 25 % по-добра топлоизолация при запазване на дебелината на зида от 38 см, като покрива по-строгите изисквания за енергийна ефективност при изграждане на енергоефективни и нискоенергийни сгради. 

Както всички продукти на фирмата, така и този е разработен в синхрон с основните аспекти на производствената й политика – здравословност, екологичност, икономичност и енергийна ефективност. Така може да се гарантира на крайният потребител, че дом, изграден с монолитни керамични стени ще има 10 от 10-те незаменимите предимства като:

  • Оптимизирана топлоизолация и акумулиране на топлина
  • Висока защита от климатичните въздействия
  • Дълъг експлоатационен живот
  • Висока енергийна ефективност през целия жизнен цикъл на къщата
  • Изолация на външния шум
  • Невъзпламеняемост
  • Ниски строителни разходи
  • Ниски комунални разходи
  • Комфорт и приятен здравословен микроклимат
  • Запазване на инвестиционната стойност за бъдещите поколения
Автор: Винербергер България ЕООД
Закони Нормативна база Коментари