Винербергер калкулатор– практичен анализ при избора на тухли

Често когато купуваме цената на един продукт на пръв поглед ни се струва висока или ниска в сравнение с очакванията ни.
25.09.2012
Винербергер
136
Винербергер, тухли, сграда, калкулатор за тухли, porotherm
Винербергер калкулатор– практичен анализ при избора на тухли
Източник: Винербергер

Често когато купуваме цената на един продукт на пръв поглед ни се струва висока или ниска в сравнение с очакванията ни. Какво точно се крие зад една или друга цена и до какви допълнителни разходи може да доведе тя, се замисляме чак след като сме направили своя избор и вече е трудно да променим решението.

След изграждането на новия ни дом в последствие могат да бъдат подменени повечето елементи на ограждащата конструкция без значителни усилия и поражения на сградата, като например дограма, керемиди, топлоизолация, но един елемент не може със сигурност да бъде заменен безпроблемно и това са стените. Затова е важно за тухлите да помислим навреме и да направим оптималния избор още на фаза проект или най-късно в етапа на строителство. 

В стремежа си да бъде в услуга на своите клиенти при избора на продукти за външни стени Винербергер ЕООД разработи on-line базиран калкулатор, с помощта на който, потребителите и да изберат оптималното за тях както сравнят стойността и топлоизолационната способност на различни решения за външните стени .

Винербергер калкулаторът е разработен в две версии – основна и разширена. Те биха могли да бъдат ползвани както от крайни клиенти, които планират строителство, така и от строителните експерти занимаващи се с изготвяне на оферти и ценообразуване за участие в търгове за изпълнение на зидарии.

Калкулаторът помага в избора и сравняването на материалите, от които ще бъде изпълнена една външна стена, с оглед постигане на оптимален коефициент на топлопреминаване, което ще гарантира оптимален разход на енергия за отопление и вентилация.

В калкулатора са заложени стандартните и най-масово използвани материали на Винербергер, като керамични блокове с вертикална перфорация POROTHERM, керамични тухли „FORATI” – в практиката известни още като „тухли четворки”, както и продукти на други производители необходими за изграждането на стени, като варов разтвор за зидане, мазилки, топлоизолации др.

За изчислението на коефициента за топлопреминаване са използвани формулите посочени в „НАРЕДБА №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и влезлите в сила изменения от 01.02.2010г.“. 

При формирането на единичната цена, са взети в предвид всички необходими ресурси (труд, материали и механизация) съобразно изискванията на МРРБ за оценка на инвестиционни проекти.

Остойностяването е извършено в съответствие с „Методика за проверка и корекция на цени на строително-монтажни работи в индикативната количествено-стойностна сметка на проектните предложения за инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", утвърдена със Заповед №РД-02-14-1618/03.09.2009г., изменена със Заповед на МРРБ №РД-02-14-14/ 04.02.1010г.

При общо известните технологии на строителство е използвана базата от „Уедрени сметни норми” (УСН). За зидариите с керамични блокове POROTHERM, са използвани предписанията на производителя, като освен това са направени замервания в реални условия за да се определи оптималния състав на звеното (оптималния брой работници, при което се достига максимална производителност). Разходната норма е определена също в реални условия.

Приетите разходни норми за останалите материали са осреднени стойности. Освен това цените на материалите са взети от ценовите листи на производителите , И двата параметъра обаче биха могли да бъдат модифицирани при желание от страна на ползвателите на калкулатора в зависимост от конкретната за тях ситуация, в разширената версия.

Целта на Винербергер калкулатора, който може да намерите на www.wienerberger.bg, е да предостави на потребителите безплатно и достъпно пълна информация за продуктите на Винербергер  ЕООД. 

Изчисли, сравни, избери с Винербергер калкулатор!

Автор: Винербергер
Вълков Хидроизолационни покрития

Производител на индустриални подови покрития, течна гума, прозрачна хидроизолация.

https://hidroizolaciq-techna-guma.com/akrofleks-2k-pu-t
Баумит СтарТоп - ново поколение силиконова мазилка

Kомбинира три функции: перлен ефект при дъжд, поемане на влагата при наличие на роса или мъгла и бързо изсъхване на повърхността.

https://baumit.bg/statii/1085/premium-silikonova-mazilka
Чех-Пласт

Прозорци и врати за пасивни и нискоенергийни сгради.

http://chehplast.com
СИНХРОН-С ООД

Решения за противопожарна защита и сигурност.

http://synchron-s.com
GEL AD AQUA безцветнен лак в 12 готови нюанса

Лак гел за импрегниране на дърво на водна основа. Тиксотропна смес от акрилни емулсии и восъци. Създава водоустойчива повърхност, като в същото време позволява на дървото да диша. Придава кадифено покритие. Готов за употреба гел, не пръска при полагане. Предпазва дървото от дървесен червей, гъбички и плесен. Съдържа абсорбенти за ултравиолетови лъчи и влажност.

http://www.miptrade.com/produkti/boi-berling.html
Кливенто

Официален представител на европейски производители на отоплителна и климатична техника.

http://klivento.net
Пусни своята реклама
Закони Нормативна база Коментари