ВЕИ

Тематични аспекти за изграждане и реновиране на сгради и жилищни райони. Организатор: Via Expo, 11-12 март 2015, София

Електрификация на къщи в отдалечени райони

01.01.2015
инж. Полина Петкова
1534

Едно от адекватните решения в случая е, да се избере варианта със собствен източник на енергия, което само по себе си представлява една добра инвестиция, с голяма възвръщаемост.

Международната награда за енергийно ефективни сгради и региони на Институт „Пасивна къща“ (Дармщат, Германия) за 2014 г. е най-сериозното предизвикателство за всички, които работят в тази област.

Преди малко повече от месец приключи ежегодният Екофорум и изложба за Югоизточна Европа. Представяме ви кратка статистика и резултати от изминалото събитие.

Използване на възобновяеми енергийни източници за целите на отопление и вентилация в индустриалния и в битовия сектор.

Интегрирани фотоволтаични системи.

15.11.2012
инж. Полина Петкова
421

Интегрираните сградни фотоволтаични системи представляват съчетание от система за генериране на електрическа енергия и част от фасадата на сградата

Енергийната криза като шанс

08.07.2010
Алу Кьониг Щал ЕООД
350

Не само обезпокоителните доклади на ООН за промени в климата алармират все по-настоятелно за необходимостта от пестене на енергия и придобиването й от неконвенционални източници

Energyplus Villa Schmidt©

08.07.2010
„Студио АРХЕ” ЕООД
420

Устойчива съвременна архитектура в България

Закони Нормативна база Коментари