БАИС

БАИС организира семинар-обучение в София

БАИС ПРОВЕДЕ СЕМИНАР ЗА НОВИЯ РЕГЛАМЕНТ/ЕС/№305/2011 г.

23.06.2011
Оксана Генадиева Главен секрета...
229

Семинар на тема: „Новият Регламент/ЕС/№305/2011 на Европейския парламент.

БАИС със съдействието на Областно представителство на КСБ Плевен ще проведе на 22 юни 2011 г. трето от серия обучения

Закони Нормативна база Коментари