БАИС

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) организира на 14 ноември 2013 г. ДИСКУСИЯ „Прилагане на Регламент нaЕС №305/2011 г.”

„Нови изисквания към декларацията за експлоатационните показатели на строителните продукти, в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011 г.

Членовете на БАИС отпразнуваха десетата година от учредяване на асоциацията.

БАИС ЩЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНОТО СИ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 18 АПРИЛ

11.04.2013
Българската асоциация за изолаци...
238

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) ще проведе Общо събрание на 18 април от 14:00 ч. в УАСГ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ОРГАНИЗИРА В ГРАД СОФИЯ СЕМИНАР-ОБУЧЕНИЕ

НАРЕДБА №2 НА МРРБ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИИ И ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ПОЗНАНИЯ И ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Общото събрание на Българска асоциация за изолации в строителството, което се проведе на 26 април т.г. премина в дух на дискусии, предложения и приемане на основните насоки на дейност на организацията

Закони Нормативна база Коментари