БАИС

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) проведе на 19 май редовното си годишно Общо събрание. Делегатите на форума разискваха и приеха амбициозна програма за бъдещата дейност

БАИС ще проведе на 25 февруари 2016 г. СЕМИНАР на тема:

В широк диалог с членовете на БАИС в следващите месеци ще бъдат обсъдени допълнителни предложения за промени в Устава на БАИС

БАИС ще проведе среща-дискусия по проблеми на енергийното обновяване на сградния фонд

На 09 октомври т.г. Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) проведе конференция с международно участие на експерти от Република Македония „Външни топлоизолационни системи на сгради к

„ВЪНШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА СГРАДИ КАТО ФАКТОР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ИМ ЕФЕКТИВНОСТ”

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАИС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 АПРИЛ

03.04.2014
Българската асоциация за изолац...
193

Общото събрание на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) ще се проведе на 15 април 2014 г.

Кръглата маса предизвика голям интерес със значително по-голям брой участници от очакванията на организаторите

Закони Нормативна база Коментари