Акустични тавани

РЕХАУ разработва система за отопление и охлаждане, която едновременно с това дава възможност за абсорбиране на шума.

Закони Нормативна база Коментари