Нискоенергийна къща в подножието на Стара планина

Характерът на къщата е съобразен с наклонения терен на парцела. Основни визуални акценти са разчупената, но ясна покривна конфигурация и геометричният контраст на двата етажа
15.03.2015
арх. Кунчо Цилков
6764
нискоенергийна къща, проект къща, арх.Кунчо Цилков, енергиина ефективнос, къща в Карлово
Източник: арх.Кунчо Цилков

Проектант: арх. Кунчо Цилков  ktsilkov@abv.bg


Ограничената площ на парцела от 235 кв.м. е водеща при функционално-пространственото и архитектурното решение на сградата. Пешеходният вход е от „високата” част на терена в североизточния ъгъл на сградата към ул." Васил Левски", а от север е разположен входът към гаража. Жилищните помещения са ориентирани към образувалия се южен двор, който няма самостоятелен вход през улицата и е повдигнат до нивото на дневната, образувайки своеобразна панорамна тераса с изглед на Юг и Изток.


Къщата е развита по височина на етаж и половина: основен (първи) етаж и етаж за гости (втори етаж). По този начин сградата се разделя на два функционални обема с оси юг-север(първи етаж) и изток-запад(втори етаж). Двата обема са подчертани с контрастно цветово третиране в тъмносиво /горния етаж/ и бяло /долния етаж/. Покривът е разделен на две части спрямо отделните етажи. Над първия, покривът е едноскатен и изявен в интериорното пространство на дневната. Над втория етаж покривът е двускатен. По този начин вторият етаж /полуетаж/ е „отдръпнат” на север от южния двор с цел визуално увеличаване на пространството на двора и поглед към Стара планина.Характерът на къщата е съобразен с наклонения терен на парцела. Основни визуални акценти са разчупената, но ясна покривна конфигурация и геометричният контраст на двата етажа, вдъхновени от геометричната конфигурация на отделните групи върхове в силуета на „Стара планина”. 


Застроената площ на сградата е 129 кв.м. а разгънатата застроена площ е 230 кв.м. Конструкцията на сградата е „класическа” - стоманобетонна със зидове от керамични тухли на нут и федер. Интересен момент представлява съчетаването на стандартните строителни техологии и ценова ефективност с изискванията на функционалната програма, висок комфорт на обитаване и високата енергийна ефективност.


Сградата е проектирана като ниско-енергийна. Преизпълннени са изискванията на действащата нормативна уредба по част енергийна ефективност.
Използвани са висококачествени PVC-прозорци, произведени от Данин ПМ ООДПрофилната система е BluEvolution 92 на Salamander Industrie Produktе в цвят антрацит. Профилите са 6-камерни  КЛАС "А", с монтажна дебелина 92 мм и тройни уплътнения, с вградени тройни стъклопакети 44 мм и с две нискоемисийни стъкла Planibel Top N+ на  AGC - върхов продукт, отговарящ на изискванията за пасивна къща с екстремно нисък коефициент на топлопреминаване на прозорците
u = 0.9 W/m2.K
Монтажът е извършен по RAL-стандарта с външни и вътрешни влагонепропускливи монтажни фолиа WINTEQ на Ceresit. Така се гарантира достатъчно добър контакт на дограмата със стената и защита от овлажняване на уплътняващия пенополиуретан като се подобрява допълнително топлоизолацията на цялата сграда.
Всички основни помещения са обърнати в посока юг с цел оптимално ослънчаване през различните сезони, а обслужващите помещения /гараж, входно антре, стълбище и бани/ са от северната страна на сградата. Площта и обемът на къщата са оптимизирани с цел намаляване обема за отопление и площа на топлоотдаващите повърхности. Основната част от площта на прозорците е разположена на южната фасада с цел максимизиране на енергийни печалби от слънчево греене. Всички помещения освен банята и дрешника на първия етаж са с естествено осветление спрямо функционалните изисквания на помещението.


За отоплението и вентилацията на цялата сграда за един сезон са необходими 7234 kWha (изчислено с PHPP2007) топлинна енергия. Отоплението се извършва чрез климатик с две вътрешни тела, доставени и монтирани от Климсист ЕООД. Номинален коефициент на преобразуване COP = 4,2 при външна температура 7 градуса. На климатика е монтиран отделен контролен електромер за следене на електрическата консумация на уреда . Изразходената електрическа енергия за отопление от началото на отоплителния сезон /края на Септември 2014 година/ до 1 Март 2015 година е 1909 kWh. Очаква се до края на отоплителния сезон изразходваната електрическа енергия за отопление да е не повече от 2350 kWh. При средна цена от 16 ст за 1kWh /дневна 20,5 ст и нощна 11,5 ст за 1 kWh/ отоплението на цялата сграда за сезон възлиза на 376 лв и оставя въглероден отпечатък 1,29 t CO2.
Вентилационната система е проектирана, доставена и монтирана от фирма Климсист ЕООД.
 Енергийна ефективност с рекуператор Brink Renovent - Топлинната енергия на въздуха се съхранява и предава чрез синтетичен топлообменник, вграден в уреда с коефициент на ефективност 95%. Незабелижима вентилация без въздушни течения на минимална цена от 10% спрямо традиционните разходи за вентилация.
Компактен уред, чрез използването на постояннотокови вентилатори, което гарантира ниска консумация на електрическа енергия. Може да се окомплектова и с байпас за нощна вентилация. Той осигурява хладен въздух в помещенията през лятото, като извежда загрятия въздух през деня.
Работата на уреда се контролира от програмируем електронен блок, 3-позиционен предключвател с индикатор за замърсеност на филтрите позволява на потребителя да избира между три режима: "отсъствие", "присъствие" и "готвене/къпане".

Всички инсталации са проектирани с оглед на максималното намаляване на енергийните разходи. Осветлението e от енергоспестяващи (LED) осветителни тела с детектори за движение в двора и коридорите. Системата за битова гореща вода се подпомага от слънчев колектор с вакуумни тръби и бойлер с вместимост 260 литра, разположен на билото на покрива. 

Закони Нормативна база Коментари