EKOKOTLI

Бизнес адрес

София 1606, ул." Неофит Рилски" 6

 

За контакти

Тел.: 0898670538

 

Лице за контакти
Росен Медарски

Фирмена информация

КОТЛИ, ПЕЧКИ, ПЕЩИ, ГОРЕЛКИ, изгарящи с РЪЧНО подаване на дърва, цепеници, изрезки или с АВТОМАТИЧНО подаване на ПЕЛЕТИ, трици, талаш, раздробени клони, вършина, костилки, шлюпки и всякакво дървесно гориво с влажност до 60%.

Котлите могат да бъдат ВОДОГРЕЙНИ или ПАРНИ, проектирани и изработени за конкретното място, нужди, други изисквания и особености. Отоплителни инсталации.

За повече подробности, снимки, клипчета, брошури от Европа посетете сайта www.ekokotli.com

Закони Нормативна база Коментари