Фотоволтаични системи за жилищни нужди

Фотоволтаичните централи са добро решение и инвестиция за домакинствата, за да намалят своите сметки за ток, също така и да имат допълнителен доход от такъв тип система.
26.09.2022
G-ENERGY
7827
соларни централи, фотоволтаични системи, слънчеви инсталации
Източник: www.genergy.gr

Стресът около цените на електроенерията и повишаването на различни енергоносители поради световните кризи, повиши интереса към т.нар. алтернативни енергоизточници. Един от вариантите на енергийна независимост са фотоволтаичните системи. Тази технология позволява не само редуциране на битовите сметки за ток, но представлява ангажираност към околната среда. Зелената енергия е в основата на стратегически документи на Европейския съюз, транспонирани в нашето законодателство като страна-членка.

При изграждане на Фотоволтаични системи за домакинствата изискванията са следните: Узаконяването е процедура, която отнема около 12 месеца, според типа централа, която клиентът е избрал. И всички, които имат централи, независимо дали са за собствена консумация или не, дължат данък печалба от продажба, и акциз върху произведенета ел. енергия за собствени нужди. Всички Фотоволтаични централи независимо от инсталираната мощност подлежат на годишен отчет.

Една от причините  за търсенето на фотоволтаичните системи е, че  Коефицентът на полезно действие на фотоволтаичен панел непрекъснато се подобрява. Възвращаемостта на инвестицията в бъдеще се изчислява на база консумираната електроенергия както в домакинствата, така и в производствата, и в търговията, и във всякъкъв друг тип бизнес.

Основните клиенти са всички юридически и физически лица, независимо от жилището, което притежават или обитават. Редът за узаконяването на една вила или къща е същият какъвто е и за жилищни кооперации и блокове.


Източник: www.genergy.gr

Какви са основните видове фотоволтаични системи и как да се подбере фирма-консултант?

В предварителен разговор ще се изискат GPS координати, ще се уточнят и спецификите на централата - за каква консумация ще бъде електроенергията, къде желае клиентът да бъде монтирана. Задължително ще има оглед на обекта преди да се даде окончателна оферта.

Ще се изготви анализ на обекта според потреблението и анализ на инсталираната мощност с програма, която изчислява средноаритметично на годишна база колко ще произвежда централата. Конструкцията се подбира според спецификите на обекта, същото важи и за електропроектирането.

Важно! При електропроектирането на система за собствени нужди БЕЗ да отдава електро енергия към ЕРП – то , задължително се прави оглед на електроинсталацията на даденият обект или от инженера-проектант или от електротехника на фирмата инсталатор! Не се проектира само по документи, в случая - виза и становище. Това е грешка и води до фатални последици и за обекта, и за инсталатора, и за клиента. Фирмите, инсталиращи фотоволтаични системи, централи, паркове сами проектират и доставят материалите за даденият обект и не работят на парче.


Източник: www.genergy.gr

Важно! Сериозна фирма, която инсталира такава система особенно за Собствени нужди – ще проектира, ще достави материалите, ще монтира и ще носи отговорност за извършените монтажни дейности, ще подпише договор с вас, ще издаде фактура за получените средства, и ще извършва сервизно гаранционно обслужване на системата и нейните компоненти.

Фирми, които продават само материали не носят отговорност за монтажа, нито за материалите си в последствие след некачествен монтаж. Особенно при хибридните системи. В повечето случаи хора закупили материалите от склад и монтирали си сами системата или са използвали услуги на някой, който монтира нерегламентирано, на черно, са потърпевши от грешния избор и вместо да спестят пари, плащат двойно по-скъпо впоследствие.
Съветът на специалистите: Използвайте фирми, които предлагат да изготвят документите и узаконят вашата система, които да ви доставят материалите, да ви монтират системата и да са отговорни за действията си.


Източник: www.genergy.gr

Клиентите могат да избират между три  вида фотоволтаични системи:

Автономни – хибридни: трифазни или монофазни
Компоненти: Фотоволтаични панели, Инвертор хибриден, Електротабло, Батерии, смартметър, токови трансформатори, релейна защита. Задължително е изграждане на заземителна инсталация и мълниезащита.

Трифазната система е желателно да има монтирани две батерии за правилната функция на системата. Монофазната може да работи безпроблемно и с една батерия. Батериите се подбират според консумацията на обекта и се изчисляват в Ампери. Важно е клиентът да знае, че батерията работи на принцип заряд и разряд, и да се съобрази с консуматора и неговата мощност, за да работи правилно системата.

Този тип системи ви предостават възможност да бъдете независими от електроразпределителното дружество. Цената на този тип централи е най – висока, тъй като качествените батерии са скъпи, а с по-нисък клас батерии не е рентабилна инвестицията. Хибридният инвертор също е по-скъп от Мрежовия и това също се отразява на цената.
 


Източник: www.genergy.gr

Комбинирани: монофазни или трифазни с хибриден или мрежов инвертор
Компоненти: Фотоволтаични панели, Инвертор (преобразувател на тока от прав в променлив), електротабло, смартметър (ограничител, в случаите, когато няма да има продажба), токови трансформатори, допълнителна релейна защита. Задължително е изграждането на заземителна инсталация и мълниезащита.

В този случай на избор на система може да се инсталира мрежов или хибриден инвертор (ако е хибриден, на по -  късен етап могат да се инсталират батерии), но клиентът трябва да е наясно, че ще използва централата в светлата част на деня. Ако обаче, консумираната електроенергия е по-малко от произведената (тоест има остатък от централата) от системата, тя ще се връща в мрежата и така остатъчната електроенергия ще бъде продавана. В случай, че електроенергията от централата не е достатъчна за консуматорите на ток, то клиентът ще използва ток от ЕРП-то. Този тип централи могат да бъдат ограничавани да не връщат електроенергия в мрежата, но токът от тях ще бъде използван само в светлата част на деня. Цената на този тип централи варира според избора на клиента и спецификите на обекта.

Мрежови фотоволтаични централи:
Компоненти: Фотоволтаични панели, Инвертор мрежов, Ел табло.
Този тип система в повечето случаи се инсталира с цел продажба на електроенергия. Тя също може да бъде ограничена за собствена консумация, но в случая се използва мрежов инвертор и на по – късен етап няма да могат да се инсталират батерии. За този тип централи инвестицията е най – ниска, тъй като има по - малко компоненти.


Източник: www.genergy.gr

Каква е възвращаемостта на инвестицията?

Възвращаемост на инвестицията може да се изчисли на база текущата консумация и сметки за ток, и изготвена индивидуално за всеки обект оферта, след направен оглед.
Гаранция за производителност на фотоволтаичен панел клас 1 е 15 – 17 години, след този период производителността на панела започва да пада. На 20–та година е препоръчително поетапно да започнат да се подменят панелите на системата.
Гаранция за инверторите е 10  години – при правилна подръжка се удължава с още 5 години.
Гаранция за конструкция –  много зависи от къде е закупена. Например конструкция, произведена в Австрия е с гаранция 25 години. Цената също варира, тъй като за всеки обект се изчислява според спецификите на обекта и от какъв материал е покрива, сандвич панела, битумна керемида, керемиди, бетон и т.н. Същото важи и при наземния монтаж, там конструкцията се избира според терена - дали е скален, мека почва и т.н.

Размерът и моделът фотоволтаичен панел също е важен фактор при избор на конструкция, защото ако е с по-голям размер ще е нужно допълнително укрепване. Всеки модел панел има различна дебелина и ширина на рамката, това също е важно и за избор на крайни и междинни планки (щипки).

Подборът за изграждане на система само за собствени нужди се прави на база изчисления от потреблението на домакинството.  В никъкъв случай не се изчислява на член от семейство и техният брой, или квадратура на жилището.


Източник: www.genergy.gr

Фотоволтаичните системи за собствена консумация са най – сложни за инсталация, особенно в случаите, когато има батерия. Те работят на различен принцип от мрежовите централи. Едно домакинство консумира между 5 – 8 kw. Задължително се прави оглед на обекта, преди да се инсталира системата, от електротехник или инженера- проектант. Това е важно и за инсталатора за подбор на правилните компоненти на системата, и за клиента също. Всяка допусната грешка в инсталирането на такъв тип система е фатална. Всяка фирма, която инсталира такъв тип системи, задължително ще посети обекта за оглед.

Но за всеки обект това е различно. Същото важи и за производствените предприятия, желаещи фотоволтаични централи за собствена консумация. На база товаровия график се изчислява колко мощност да бъде инсталирана. Батериите за производствените предприятия не са рентабилно решение, а просто временно захранване при аварии, но е прекалено скъпа за тях инвестицията.

Комплектованите системи за домакинствата, които се предлагат от чуждестранни сайтове не са рентабилно решение, тъй като няма сервиз, няма гаранционно обслужване и нямат придружаващи документи, за да се узаконят на територията на България. При избор на такава система всеки клиент носи сам отговорност за обекта, върху който е монтирана. Конструкцията, изработена от клиента или от друг източник, различен от фирма, компетентна в това, също няма гаранционни документи и е невъзможно да се узакони по нашите процедури, тъй като липсва чертеж и изчисленията към нея,  които са задължителни.


Източник: www.genergy.gr

Какъв е редът за узаконяване на фотоволтаичната система?

Всеки един тип фотоволтаична система има различен, но установен ред за узаконяването си. Законът е подреден много правилно в този случай, тъй като упражнява контрол върху инсталаторите, подсигурява сигурност на клиента и му дава права, упражнява контрол над ЕРП-тата. Процедурите са тромави, но в случая правилни. Също така е желателно клиентите да използват услугите на фирмата-инсталатор да изготви комплектите документи и узаконяването, тъй като по документите има специфики и обяснителни записки, които клиентите често грешат, а това е спънка. За сметка на това всяка сериозна фирма, монтираща този тип инсталации има опит и  ги подготвя сама.

Проблемът с електроенергията е в глобален мащаб, тъй като през последното десетилетие, консуматорите на електроенергия и в домакинствата, и като цяло в ежедневието ни, дори и автомобилното производство са в пъти повече. Няма кой да произвежда този ресурс токът в така необходимите количества в днешно време. В повечето държави на Балканите дори не съществува АЕЦ, в Гърция например, 80% от електроенергията се произвежда от въглища, като това е един природен ресурс, който не е  неизчерпаем. Цената на тока ще продължи да се повишава и ще задържи  своята  стойност в продължение на години напред. Скъпите горива също допринасят за това.


Източник: www.genergy.gr

Фотоволтаичните централи са добро решение и инвестиция  за домакинствата, за да намалят своите сметки за ток, също така и да имат допълнителен доход от такъв тип система.

Производствените предприятия също намират решение за основното си перо на разход ТОК, като инсталират фотоволтаични централи за собствено потребление или продажба, като по този начин успяват  да задържат покачването на цената на крайния продукт, който произвеждат. Сравнително евтин вариант е изграждането на такава система за домакинствата, тъй като се очаква до края на годината токът да поскъпне с 30 %, прогнозите гласят - масово отопление на ток, но приходите на домакинствата остават същите.
 

 

Автор: G-ENERGY
Закони Нормативна база Коментари