Уникалната система за строителство на Sweet Home

Екипът на Sweet Home Bulgaria разработва индивидуален архитектурен облик на всяка отделна сграда, като създава удобно разпределение според имота и конкретните изисквания на клиента.
15.06.2011
Sweet Home Bulgaria
2491
къща, сглобяеми къщи, архитектура, строителство, sweet home
Уникалната система за строителство на Sweet Home
Източник: Sweet Home Bulgaria

Sweet Home е компания с визия за утрешния ден. Екипът предлага изцяло нова концепция, която отговаря на съвременните предизвикателства. Непрекъснатото усъвършенстване на технологичния процес ни позволява да предложим висококачествен продукт. Водещи принципи на системата за строителството на сглобяеми къщи:

Съвременна архитектура 

Системата Sweet Home не ограничава архитектурните решения по отношение на функционалност или визия. Практически всяка архитектурна идея би могла да бъде реализирана без обичайните за сглобяемото строителство компромиси в естетическо отношение. Нивото на прецизност на изпълнението придава завършеност и съвременен детайл. Екипът на Sweet Home Bulgaria (архитекти и инженери) разработва индивидуален архитектурен облик на всяка отделна сграда, като създава удобно разпределение според имота и конкретните изисквания на клиента.


Енергийна ефективност
Това е факторът, който в близко бъдеще ще е основен при определяне цената на една построена къща. Съгласно директивите на Европейския парламент за енергийна ефективност всички новопостроени сгради на територията на ЕС след 2020 г. трябва да изразходват не повече от 15 kWh/m2 на година, като не използват енергия от полезни изкопаеми (газ, въглища и подобни).

Възможностите на системата Sweet Home напълно отговарят на сегашните и бъдещи изисквания за енергийна ефективност. Къща от средния клас при тази системата спестява 2-3 пъти повече енергия в сравнение с обикновеното строителство, а при високите класове се покриват стандартите за пасивна сграда. Тъй като цената на енергията непрекъснато расте, е по-разумно да я пестим и да търсим алтернативни начини, за да си я набавяме.


Сигурност и комфорт 
За всеки проект се правят отделни изчисления, оптимизиращи гъстотата и размерите на носещите елементи, както и позицията на укрепващите връзки. Собственото тегло на сградата (до двадесет пъти по-малко в сравнение с конвенционалното строителство) и начинът на свързване между елементите намаляват значително земетръсното въздействие върху конструкцията. Устойчивостта срещу пожари се гарантира от използването на негорими материали (минерална вата, гипсокартон, гипсофазер), както и от допълнителна обработка на самата носеща конструкция. Бетоновата основа се хидроизолира многопластово с течно-разливна хидроизолационна мембрана. Върху хидроизолационния пласт се монтират XPS топлоизолационни плоскости и два пласта гипсофазер – решение, осигуряващо гладка, топла и суха повърхност. Стените и подовете са с многослойна структура, осигуряваща необходимата шумоизолация – за целта се прилагат въздушни междини и акустични подложки, спазват се техническите предписания за плътност и тегло на звукоизолационния материал. По този начин се постига по-добър звукоизолационен капацитет от този на стандартен 12 см тухлен зид (осигуряващ до 40dB), като се решава проблемът и с ударния шум.


Висока технологичност
Всички елементи на къщата до най-малкия детайл се обмислят и уточняват в цифрова среда. Всеки елемент е свързан в база данни с общата структура на сградата. Използването на специално разработено компютърно приложение позволява висока степен на автоматизиране на проектантските задачи, съкращава времето за проектиране и намалява риска от появата на грешки. В контролирани заводски условия се изготвят всички стени, подове и покриви – във вид на панели със самостоятелна конструкция, изолации, дограма и включващи необходимите инсталации (електро, ВиК, отоплителна и т.н.).


Точността на изработка е до 1 мм, което е непостижимо при стандартното строителство. Строителството в имота се свежда до сглобяване и довършителни работи. Системата е уникална и високотехнологична. Заимствани са елементи от други подобни решения, успешно интегрирани с идеи на Sweet home. Това позволява качествено строителство с добър външен вид, независимо от отдалечеността на имота.


Кратки срокове за изпълнение
Сроковете са oт 3 до 8 пъти по-кратки в сравнение с монолитното строителство. Производството на елементите в завода започва веднага след изготвяне на технически проект за внасяне в общината. При стандартното строителство нито един процес не може да стартира преди издаване на строително разрешение. По системата Sweet Home основната част от строителството може да приключи дори преди излизане на разрешението за строеж. Всички елементи на къщата се изработват съгласно внесения за одобрение технически проект и се подготвят за транспортиране до имота. С издаване на разрешението за строителство, в рамките на около месец, се изпълняват всички дейности по изготвяне на основата и сглобяване на къщата.  За довършителни работи са необходими 20-40 работни дни в зависимост от количеството им.


Ниска себестойност
Стремим се винаги да предлагаме най-добрата цена на нашите клиенти за продукта, който получават. Това не означава най-евтиното на пазара. Ние осигуряваме качество и предлагаме индивидуално проектно решение за нуждите на всеки един клиент. Цената се формира, след като подробно се запознаем с изискванията на клиента. Цената на изпълнена до ключ къща Sweet Home е еквивалентна на цената за монолитно строителство, в което са включени единствено бетон, тухли и покрив. За дограма,  инсталации, фасада, топлоизолация, вътрешни врати, вътрешна шпакловка, латекс трябва да се предвидят допълнителни средства.


Възможностите за понижаване на себестойността се основават на високата ефективност на системата. Това се дължи на ред причини –  автоматизиране, редуциране, опростяване и ясна последователност на производствените операции. Използва се по-малко количество, но по-ефективни материали. Постига се максимално уплътняване на работното време, намаляване на непредвидените разходи, намаляване дела на цената за труд в общите разходи за строителство.


Финансова предвидимост
Строителството много често е свързано с подценяване на детайлите при проектиране. Това води до неточни количества, непълни финансови разчети и некачествено изпълнение. Недомисленият детайл се появява като проблем едва по време на строителството. Така инвеститорът е принуден или да направи компромис с качеството, или да преработва, което е свързано с непредвидени допълнителни разходи. В една къща трябва да се обмислят всички основни детайли, характерни и за многоетажната жилищна сграда, с тази разлика, че се отнасят за по-малка площ. На практика проектантският хонорар се определя основно от площта. По този начин задълбочената разработка на малка сграда е нерентабилна за проектантите.


Сглобяването на фабрично изработени елементи (плоскости, профили и т.н.) в заводски условия по утвърдени системни детайли води до създаването на технологичен продукт с точно определими параметри. Това дава яснота за изпълнение и подробни количества. По този начин на проектен етап се оформя адекватна и категорична цена.


Възможност за експорт
Системата за строителство на сглобяеми къщи Sweet Home създава възможности за износ на къщи с високо качество и относително ниска пазарна цена за стандартите на развитите европейски държави. Експертен екип от проектанти и строители е много по-скъпо платен в тези страни. От друга страна, цената не е подложена на натиск от азиатските производители поради относително големия дял на логистичните им разходи в малкия бюджет за една къща. 


Възможност за избор
Системата предоставя възможност за активно участие на инвеститора в определянето на основни характеристики на сградата. Можете да избирате дебелина и материали за панелите, видове довършителни работи и други, като всеки избор се изчислява на момента в общата цена.
Получавате информация колко енергия ще изразходва сградата при избраните параметри, като можете да ги променяте. Информирате се приблизително колко средства ще се спестяват за определен бъдещ период и съответно в кой момент ще се изплати първоначалната ви инвестиция. Така се разработва оптимална комбинация на показатели според вашия бюджет и се оформя окончателната цена. Системата извежда график за изпълнение на строителството, в който е посочен окончателен срок.


Екологичност
По време на изграждането на къща по системата Sweet Home се използват многократно по-малко суровини в сравнение с монолитното строителство и не остават строителни отпадъци. Това се дължи на прецизните количествени сметки и съсредоточаването на почти целия процес в заводски условия. Съкратеният строителен процес намалява причиненото неудобство на съседите ви, докато трае строителството. Замърсяването на околната среда от всекидневното транспортиране на строителни материали е избегнато. По време на експлоатация се изразходват много по-малко енергия, т.е. природни ресурси. Микроклиматът в новопостроената къща Sweet Home е доста по-благоприятен - липсва вредната за здравето строителна влага.


Кредитните институции проявяват нарастващ интерес към финансиране на проекти с перспективи за устойчиво развитие на околната среда и енергоспестяване. Всички изброени дотук качества правят къщите, изградени по системата Sweet Home, една добра инвестиция.


 

Закони Нормативна база Коментари