Термопомпи ENERBLUE от КлиВенТо

КлиВенТо е официален представител за българския пазар на италианския производител на термопомпи ENERBLUE.
18.11.2015
КлиВенТо
49
Термопомпи enerblue, КлиВенТо, отопление
Схема на изградена отоплителна инсталация на къща с термопомпа Enerblue, система вода-вода.
Източник: www.klivento.net

КлиВенТо е официален представител за българския пазар на италианския производител на термопомпи ENERBLUE.
В развитието и предлагането на възможно най-доброто техническо решение, отговарящо на спецификата на конкретните приложения,  ENERBLUE влага всички свои идеи, усилия и внимание.
Основните видове термопомпи /в зависимост от източника на топлина/  въздух-вода, вода-вода и абсорбционни, наречени още термопомпи на газ, се предлагат в различни конфигурации, включващи разнообразни разширени функционалности  и аксесоари, в зависимост от нуждите на всяка отделна инсталация.
След разработка на базовия модел, посредством разнообразни елементи и модули, термопомпата се адаптира напълно към конкретните изисквания, поставени пред системата, съответващи на нуждите сградата и най-вече на комфорта на обитаващите хора. Производство „по мярка” е основно предимство на термопомпите ENERBLUE. 
Разширените функционалности са базирани на редица нововъведения, които подобряват работата на термопомпите:
Двускоростни компресори, спестяващи големи количества електрическа енергия и намаляващи износването на компресора. Термопомпите с две скорости работят добре със системите за контрол на температурата в отделните зони на по-големите жилища.
Двигатели с променлива скорост или двускоростни двигатели за вътрешни вентилатори максимизират електрически икономии и свеждат до минимум шума от движението на вентилатора с пълна скорост.
За по-висока ефективност термопомпите могат да се оборудват с устройство desuperheater, който използва отпадната топлина отделяна в режим охлаждане и я използва за производство на битова гореща вода. Оборудваната по този начин термопомпа, може да отоплява вода 2-3 пъти по-ефективно от обикновен електрически бойлер.
В сравнение с типичните бутални компресори, спиралните компресори имат по-дълъг живот и са по-тихи. Според някои доклади, термопомпи със спирални компресори осигуряват от 5.6 ° до 8,3 ° C по-топъл въздух в режим отопление, в сравнение със съществуващите топлинни помпи с бутални компресори.
Въпреки, че повечето термопомпи използват електрически нагреватели като резерв за студено време, те могат да бъдат оборудвани и с горелки. Резервните горелки биха подпомогнали термопомпата при студено време, намалявайки използването на електроенергия. Горелките могат да работят с пропан, природен газ, нефт, или дори въглища, дърва, пелети.
В момента ENERBLUE със своята гама термопомпи HP90 е един от малкото активни производители в Европа, предлагащи продукти с естествени хладилни агенти - CO2 и пропан, имащи за цел да се осигури по-високо ниво на защита на околната среда чрез намаляване на емисиите на флуорирани парникови и забранени хладилни газове, използвани днес в климатичните системи.
Създадени, за да се гарантира максимална икономия, където има висока консумация на топла вода дневно, като хотели, къмпинги, болници, резиденции, старчески домове, спортни центрове, кланиците и ферми, термопомпи HP90 на Enerblue представляват идеалното решение за широк спектър от приложения и нужди.
С използването на природен хладилен агент CO2, нетоксичен и незапалим (безопасността клас A1), въздействието върху околната среда е изключително намалено. 
Освен това, благодарение на свойствата на транскритичния цикъл на CO2, е възможно да се достигне температура на производството на топла вода до 90 ° C с външни температури до -20 ° C с висок COP и да се получат средно икономии в размер на 30-50 % в сравнение с традиционните системи за отопление, като газови котли и др.

 

Автор: КлиВенТо
Закони Нормативна база Коментари