Съхранение на вече построеното – Баумит Бето-продукти

С материали на Баумит в София бе възстановена сграда–пионер в кооперативното строителство – Палата "Св. София", ул. Московска № 29
14.05.2014
Баумит България ЕООД
1051
мазилки, фасада, саниране на фасади, baumit, Баумит БЕТО
Възстановената сграда в София, Палата "Св. София", ул. Московска № 29
Източник: Баумит България ЕООД

Преди започване на дейностите по възстановяване на фасадите на палата „Света София” мазилката бе в много лошо състояние – ронеща се повсеместно, с обрушени участъци и такива, които всеки момент бяха готови да се отлепят и паднат по тротоарите около сградата. Но още по-критично бе състоянието на балконите. При тях опасността за минувачите от падащи, откъртени парчета бетон бе много голяма. (снимка 1)

Благодарение на инициативата на домсъвета, навреме, все пак, бяха предприети необходимите мерки за саниране на обекта. При това, материалите и фирмата, която изпълни обновяването, не бяха избрани по така познатия ни принцип на българина „Да ми е най-евтино”. Тук качеството на изпълнение и крайната визия стояха на преден план. Ето защо, още щом предложихме за ремонта на балконите да се използват специалните материали за саниране на бетони от системата Баумит БЕТО, те бяха възприети от представителите на домсъвета без колебание, а напротив, с ентусиазъм от очаквания резултат. Фирма Халцедон подходи много отговорно и вложи всички материали, при точно спазване на технологията за обработката им. Това даде възможност, в крайна сметка, да се възстанови блясъкът на първата жилищна кооперация на Балканите и тя, още дълги години занапред да краси центъра на София и да радва погледите на минувачите, преминаващи покрай нея или наблюдаващи я от разстояние.

За да се стигне, обаче, до този момент, тук ще опишем използваните продукти и технологията на полагането им.

Продуктите от серията Баумит БЕТО са разработени така, че да се полагат в строга последователност и да работят в система. Чрез тях се постига не само крайния ефект – възстановяване на началната визия и завършения вид на бетоновите повърхности по балконите, но се гарантира и конструктивната якост на ремонтираните стоманобетонни елементи.

Както вече бе споменато в първата част на тази статия, системата включва четири основни продукта:
БетоПротект,
БетоХафт,
БетоФил
и
БетоФиниш
.

Самото саниране се изпълнява в описаната по-долу последователност:

1. (снимка 2) Основата (обрушените бетонови участъци, със или без стърчаща арматура) се почистват много добре, до здрава основа. Това може да се извърши най-добре с помощта на пясъкоструйка или водоструен апарат. При по-малки обекти почистването се извършва и ръчно, със секач, длето и чук или с малък къртач. В последния случай се внимава да се откъртват само слабите и нездрави места на бетона. (снимка 3) При ръждясала армировка, бетонът наоколо й се разкъртва, докато се достигне неръждясал участък от нея. Повърхността на самата армировка трябва да се почисти до блясък (ръчно или машинно);

2. (снимка 4) Около 24 часа преди началото на саниране, основата се навлажнява обилно с вода. Освен че по този начин се намалява попиването на вода от старата основа, така тя се почиства отлично от натрупания по повърхността прах;

3. Стърчащите, почистени до блясък арматурни железа се обмазват внимателно с четка, на две ръце, през около 6 часа с Баумит БетоПротект. (снимка 5) Този циментово-полимерен състав се предлага в малки кофи по 2 кг, които са много удобни и за разбъркване на материала. Разходът на БетоПротект е около 200 гр на линеен метър арматура (за 2-те ръце);

4. (снимка 6) Един-два часа преди полагане на саниращия разтвор, основата се навлажнява отново с вода, като се изчаква тя да попие от повърхността (да няма повърхностен воден филм);

5. Разбърква се Баумит БетоХафт. Това е свързващ шлам, който се полага в мека консистенция (като боза). (снимка 7) Внимава се с четката да се достигне всяка точка от санираната повърхност, включително вдлъбнатини, шупли и пори по бетона. БетоХафт играе ролята на свързващ шлам, който силно повишава сцеплението на пресния разтвор към старата бетонова основа. Особено важно е, последващият саниращ разтвор да се полага върху още пресния шлам (по метода „мокро в мокро”). В случай че шламът засъхне и образува повърхностен филм на повърхността си, той трябва да се отстрани и да се подмени изцяло с нов, пресен разтвор;

6. (снимка 8) Полага се саниращият разтвор Баумит БетоФил. Дебелините на полагане са между 10 мм и 40 мм на една ръка. В случай че участъкът за възстановяване е по-голям, то се полагат няколко слоя БетоФил, всеки с дебелина до 40 мм. Отделните слоеве се полагат по метода „мокро в мокро” – през около 2-3 часа, в зависимост от атмосферните условия, след като предходния слой набере достатъчна якост, така че да не се свлича от собствената си тежест. Когато при голям обрушен участък има подходящи условия за направата на кофраж, то той може да се запълни наведнъж (снимка 9).

Когато повърхността на възстановяваните елементи има специфична форма, то тя се постига чрез използването на предварително изготвени шаблони при полагане на последния слой БетоФил или чрез подходящо оформяне на кофража, преди запълването му с разтвора.

Като последваща операция за правилното съхранение, през целия период на съхнене се съблюдава, разтворът да запази съдържащата се в него вода, за да може правилно да протече процесът на хидратация и да се предпази повърхността от образуването на пукнатини, вследствие съсъхване. Това се постига чрез перманентно омокряне, чрез завиване на повърхността с PVC фолио или чрез използване на специални продукти за създаването на повърхностен филм върху разтвора, възпрепятстващ изпарението;

7. (снимка 10) При желание за постигане на перфектна гладкост, както и при необходимост от влагане на профили (ъглов, водооткапващ, др.) върху още влажния запълващ разтвор (БетоФил) се полага изравнителна бетонова шпакловка – БетоФиниш, в която могат да бъдат интегрирани и желаните профили. Шпакловката също трябва да бъде предпазена от бързото изпарение на направната й вода;

8. (снимка 11) След изсъхване на вложените в системата продукти, челата и дъната на балконите се боядисват с подходяща фасадна боя, например Баумит НанопорКолор, която придава отлична крайна визия на обновения балкон и запазва красотата му за дълги години напред.

Всички тези операции, включително технологичните времена за полагане, съхнене и последваща обработка на балконите бяха спазени стриктно от изпълнителя. Така, днес сградата на Московска 29, с отлично изпълнената фасада и балкони, блести сред другите сгради в една от най-красивите централни части на столицата.

+8
Автор: Баумит България ЕООД

Още по темата

Още от автора
Закони Нормативна база Коментари