Стругове - видове и начин на работа

Стругът е една от най-популярните машини в дървообработването, машиностроенето, металообработването и производството на ротационни елементи.
08.07.2022
onlinemashini.bg
213
дървообработване, машини, струг, универсални стругове, револверни стругове
Източник: istockphoto.com

Стругът е машина, която се използва за отнемане на детайли от различни материали - дърво или метал. Уредът работи чрез ротационен принцип на действие. Подходящ е за резбоване, скосяване, пробиване, отнемане, изработка на елементи и др.

Чрез работата на струга се постига необходимият размер и форма на определен елемент. Самият детайл се захваща от патронника на машината, който се монтира на шпиндела.

Струговете разполагат с две оси (патронник), като ножът се движи по дължина. Работата върху елемента може да се извършва на ръка или да се настройва автоматично (в зависимост от вида/модела на струга).

Основни видове стругове

⦿ Универсални стругове

Универсалните стругове са предназначени за обработване на детайли със симетрични форми. При тях разстоянието между центровете е от съществено значение. Има различни модели универсални стругове, служещи за работа върху различни по големина елементи. При тези машини ножът се премества ръчно върху детайла и така се извършва обработката.

⦿ Копиращи стругове

Тези стругове биват регулирани от устройство, което копира/дублира формата на шаблони и извършва подавателни движения за изработка на същия вид на детайла. Копирните устройства осигуряват точно изпълнение на формата на шаблона. Копиращият струг е подходящ за масово производство на идентични елементи.

⦿ CNC стругове

Тези уреди се управляват от компютърни устройства, а настройките им се правят по предварително зададени програми. CNC струговете поддържат всякакви дейности по обработката на детайли, като не операторът единствено подава настройките. Тези машини притежават втора конструкция за самопочистване от натрупване на стружки.

⦿ Револверни стругове

Револверните стругове разполагат с държач на ножа, който наподобява револверен механизъм и е оборудван с няколко режещи елемента. Ако се направи предварителната настройка на уреда - в процеса на работа може да бъде добавен и нов инструмент. Работата ще продължи без допълнителни нови настройки, както и без да бъде прекъсвана.
 

Стругове
Източник: istockphoto.com

Начин на работа със струг

Стругът обработва детайла като го задържа между двете оси. Обработването на елемента се извършва, когато инструментът за работа се допира до заготовката. Работният нож може да изпълнява действията успоредно или под прав ъгъл.

Преди започване на работа е препоръчително да се направи проверка дали всичко по машината е изрядно - механизмите трябва да са затворени, рамената на шпиндела трябва да са в свободна/неутрална позиция, подаването на охлаждащата течност трябва да е изключено и др.

Преди работа е важно операторът да е сигурен, че въртящите елементи няма как да бъдат блокирани от неподвижните части на струга. А в зависимост от вида на детайла, който ще се обработва, се правят необходимите настройки на инструментите.

При ръчно струговане обработваният детайл трябва да се подава към режещия нож. Машините, които се управляват компютърно поддържат почти изцяло автоматизирана работа. С тези уреди струговането става много по-бързо, а производителността е по-висока.

Значение на струга

Предполага се че, ротационният принцип за обработване на детайли е познат още в Древна Гърция. Ясни доказателства за струговани артефакти са открити през 6 век пр. Хр. - фрагменти от дървена купа в етруска гробница в Северна Италия.

Стругът представлява изключително важна машина и за индустриалната революция. Бива наричан „майката на машинните инструменти“, тъй като именно чрез него се изработват всички други машинни части и инструменти.

Неговото значение за развитието на индустриализацията е огромно. В момента стругът е една от най-популярните машини в дървообработването, машиностроенето, металообработването и производството на ротационни елементи.

 

Автор: onlinemashini.bg
Закони Нормативна база Коментари