Реновиране на фасадни стени с пукнатини по-големи от 0,5mm

Често те не застрашават сигурността на конструкцията, но в някои случаи могат да бъдат опасни за общата устойчивост на сградата.
15.05.2017
Баумит България ЕООД
1452
baumit, фасада, пукнатини по стени, фасадни стени, пукнатини по фасада
Появили се пукнатини по фасадата с широчина над 0.5 мм.(фиг. 1).
Източник: Баумит България ЕООД

В тази статия ще разгледаме случаите, когато по фасадата са се появили пукнатини с широчина над 0.5 мм, (фиг.1). Тези пукнатини често имат строга ориентация, следвайки породилите се напрежения в конструкцията на сградата. Те са хоризонтални, вертикални или под ъгъл от 45°. Образуват се в най-слабите сечения, по стени и тавани, където реалното натоварване надхвърля изчислителните стойности. Често те не застрашават сигурността на конструкцията, но в някои случаи могат да бъдат опасни за общата устойчивост на сградата. Това изисква, при наличие на такива пукнатини, те да бъдат проверени от специалист–конструктор, който да оцени дали има необходимост от специални мерки за допълнително конструктивно укрепване на сградата.

Понякога пукнатините могат да бъдат и хаотични. Първоначално те възникват от температурни напрежения по повърхността на стените, но впоследствие се разширяват вследствие на въздействието на проникналата в тях влага, тъй като с промяна на атмосферните условия тя е променяла многократно агрегатното си състояние.

В друг случай пукнатините се явяват  под формата на хоризонтални торбички („усмивки”) с не много голяма дължина. Торбичките се получават при полагане на мазилката на голяма дебелина, когато не е осигурено добро сцепление с основата или когато консистенцията е твърде пластична. В този случай теглото на нанесения пресен слой надхвърля способността на мазилката да се задържи без свличане върху основата и вследствие на това се появяват пукнатини.

Във всеки един случай, преди прилагане на мерките по реновиране на фасадата, трябва да се провери дали съществуващата мазилка е здраво свързана към основата или се наблюдават участъци с подкожушвания. Ако след почукване върху повърхността й мазилката бие на кухо, тя трябва да се отстрани до достигане на здрава основа. Ако тези участъци са върху голяма площ от стените, е по-добре старата мазилка да се отстрани изцяло. Независимо дали се отстраняват само отделни нездрави участъци или се сваля цялата стара мазилка, възстановяването включва най-напред почистване на основата от всякакви нездраво свързани частици, най-добре чрез измиването й със струя с високо налягане. След изсъхване повърхността се обработва с Баумит МултиПраймер – специален дълбокопроникващ грунд за заздравяване на стари минерални основи. Едва след това нарушените участъци се обработват с Баумит Шприц* и се нанася варо-циментова мазилка за външно приложение (например Баумит Примо 2).

*) При критични основи шприцът може да бъде заменен от слой Баумит ПроКонтакт, положен на хоризонтален гребен.

Когато наличните пукнатини са по-големи от 0.5 мм и същевременно мазилката е здраво свързана с основата, мерките по реновиране включват следните операции:

  • Фасадата се почиства от прах, мазнини, мухъл и други повърхностни замърсители с използване на водоструйка с високо налягане и подходящи почистващи препарати;
  • Фугите се почистват допълнително и се отварят клиновидно с помощта на шпакла (фиг. 2);
  • След изсъхване, върху основата се нанася слой шпакловъчна смес – Баумит МултиУайт, в който се интегрира стъклотекстилна мрежа – Баумит СтарТекс (фиг. 3). Баумит МултиУайт се разбърква с водата посредством бавнооборотна електрическа бъркалка (фиг. 4, фиг. 5 и фиг. 6). Материалът се нанася върху основата с гребеновидна маламашка (със зъби 10 мм), (фиг. 7). В така нанесената шпакловка се интегрира Баумит СтарТекс. Отделните ивици мрежа се застъпват ок. 10 см (фиг. 8). Мрежата се спуска от горе надолу и се притиска с гребеновидната маламашка, така че през бримките й да избие сместа (фиг. 9), която впоследствие се заглажда с гладка неръждаема маламашка (фиг. 10). След като шпакловката набере достатъчна якост (няколко часа до едно денонощие) се нанася втори тънък слой Баумит МултиУайт, който се изпердашва с гъба (гъбена маламашка), (фиг. 11).
    Шпакловката  премоства пукнатините и заедно с мрежата подобрява якостните характеристики на основата по отношение на възникващи опънни напрежения. Така се предотвратява появата на нови пукнатини;
  • Следващата операция е боядисване на повърхността. За целта се използват фасадните бои на Баумит. И в този случай, за предпочитане са боите от по-висок клас – Баумит СтарКолор и Баумит ПураКолор.
    Преди полагане, боята се разбърква добре в кофата с бавнооборотната електрическа бъркалка (фиг. 12). Боята се нанася на две ръце, първата от които служи за грунд. При първия слой боята се разреждат с 10% до 15% вода. При втория слой тя се полага неразредена или разредена с до 5% вода, в зависимост от първоначалната й консистенция. Нанасянето на боята може да се изпълни с валяк (фиг. 13) или с използването на бояджийска машина, включително с „еърлес” технология, под високо налягане, обикновено ок. 90 – 120 атмосфери, без използването на въздух в системата (фиг. 14). В последния случай боята се изпръсква с пистолет, (фиг. 15), чиято дюза има много малък диаметър, около 0.15–0.25 мм. Така се постига плътно и равномерно покритие, без разпръскване на материал във въздуха и с минимални загуби на боя.

 

Препоръчваме Ви, преди извършване на отделните операции по реновиране на фасадните стени с по-големи от 0.5 мм пукнатини да се консултирате с представител на Баумит България. Важно е да се спазват стриктно изискванията за работа, посочени в съответните технически карти на влаганите продукти.

+11
Автор: Баумит България ЕООД
Закони Нормативна база Коментари