отоплителни системи

Отоплителни системи в жилищни сгради

01.01.2015
Грундфос България ЕООД
53

Циркулационни помпи и помпени системи за фамилни жилища от Grundfos

Отоплителни системи в жилищни сгради

01.01.2015
Грундфос България ЕООД
39

Циркулационни помпи и помпени системи за фамилни жилища от Grundfos

Отопление на еко-дом

16.02.2014
арх. Мартин Микуш
48

Самостойният екологичен дом се вписва в средата, като устойчив и щадящ природата баланс с естествените енергии и ресурси . Подобна къща,не само че не вреди, но и обогатява средата.

Дори и с малко усилия или минимална инвестиция може да се спестят много пари за отопление.

Икономични отоплителни системи от Bosch

12.09.2010
„Бош-Термотехника”
109

В търсене на ориентирано към бъдещето отоплително решение страни като Германия и Англия от години използват предимствата на кондензната техника.

Закони Нормативна база Коментари