Откриване на изложението „ГРИЙН ФЕСТ 2013“.

18 май 2013 Г. (събота) ОТ 9.30 часа в ЕКОПАРК, гр. ВАРНА
16.05.2013
Грийн фест
196
изложение, градина, ландшафт, озеленяване, Проекти
Откриване - 18 май 2013 Г. (събота) ОТ 9.30 часа в ЕКОПАРК, гр. ВАРНА
Източник: Грийн фест

ИЗЛОЖЕНИЕ „ГРИЙН ФЕСТ 2013“ , ЕКОПАРК, гр. ВАРНА

ФЕСТИВАЛНА  П Р О Г Р А М А

18 май 2013 г. /събота/

 9.00 – 19.00 часа – изложението е отворено за посетители.

Фестивална програма на сцената:

  • 9.30 – 10.00    - Откриване на изложението – с участието на Община Варна и Общински детски комплекс гр. Варна . Концертна програма
  • 10.30 – 13.00 – Клуб Бонсай – демонстрация 
  • 14.00 – 15.00 - Представяне на проектите и награждаване на победителите от студентския конкурс  „Ландшафтен проект по реално задание за озеленяване на Общински детски комплекс гр. Варна.“ 
  • 15.00 – 16.00 -  Концерт 
  • 16.00 – 17.00 – Концертна програма на децата от Общински детски комплекс гр. Варна.

19 май 2013 г. /неделя/

9.00 – 19.00 часа – изложението е отворено за посетители.

Фестивална  програма на сцената:

  • 10.00 – 12.30 –  Клуб Бонсай – демонстрация
  • 14.00 – 17.00 -  Работилница „Български Флористи“ –  демонстрация изкуството за подреждане на цветя. 
  • 17.00 – 18.00 - Концерт на децата от Младежки дом гр. Варна

20 май 2013 г. / понеделник/

 9.00 – 19.00 часа – изложението е отворено за посетители.

Само семинарна програма

21 май 2013 г. / вторник/

9.00 – 19.00 часа – изложението е отворено за посетители.

Само семинарна програма

Информация на  http://greenfest-bg.weebly.com/ 

Автор: Грийн фест
Закони Нормативна база Коментари