награди

Международната организация IEC високо оцени луксозното строителство в България

Тухла по тухла с Винербергер

18.03.2014
Винербергер ЕООД
107

Включи се в играта и спечели!

Входът за посетителите през последния ден на изложбите е свободен.

Общото събрание на Българска асоциация за изолации в строителството, което се проведе на 26 април т.г. премина в дух на дискусии, предложения и приемане на основните насоки на дейност на организацията

Студенти са победители в конкурса за дизайн на кухн

V Световен архитектурен конкурс BRICK AWARD 2012

27.07.2010
Винербергер България ЕООД
151

Преди световното издание на конкурса Винербергер в България организира национална селекция, при която жури ще подбере проектите, които да продължат.

Закони Нормативна база Коментари