Къща за гости - Вила Челюстница

Проектът за къща за гости е разработен в периода януари-март 2013 г. за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони"
15.04.2016
арх.Иван Иванов, Архитектурно студио „Дидпроект“ ООД
954
къща за гости, вила, ДиД Проект ООД, архитектурен проект
Къщата за гости е завършена през м.септември 2015 г.
Източник: www.didproekt.net

Възложител: „Еко смарт инвест“ ЕООД
Проектант: Архитектурно студио „Дидпроект“ ООД 
Изпълнител: „Металстрой инженеринг 95“ ЕООД
Подизпълнител: „Сълов“ ООД
Местоположение: с. Челюстница, общ. Чипровци, обл. Монтана
Начало на строителството - м. октомври 2014 г.
Приключване на строителството - м. септември 2015 г.
Бюджет - 360 500 лв.
Площ на кота ±0,00 – 280,34 m²
Площ на кота +2,80 – 157,54 m²
Разгъната застроена площ – 437,88 m²
Площ на имота – 1698,00 m²
Награди спечелени с този проект:
2016 г.- Награда в категория „Архитектурен дебют“ на годишните награди на в-к „Строителство Имоти“.
2014 г.- Първа награда на годишния архитектурен преглед, организиран от Съюза на архитектите в България и Камара на архитектите в България – регионална колегия гр. Пазарджик.
Проектът за къща за гости е разработен в периода януари-март 2013 г. за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони", мярка 311 към структурните фондове на ЕС за програмния период 2007-2013 г.
Одобрен за финансиране месец септември 2014 г.
През новия програмен период (2014 – 2020 г.) името на програмата за селски райони е „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ мярка 6.4. Размерът на максималната стойност на проекта е 300 000 €. Минималната стойност на допустимите разходи, с която може да се кандидатства е 10 000 €. Максималната субсидия е до 75%, но не повече от 200 000 €, и самоучастие  25%.
Кандидатите по тези мерки могат да бъдат: 
Земеделски производители и микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Изискванията към кандитатите са: 
- Да имат седалище или постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.
- Инвестицията да се осъществява в селски район и да няма отрицателно влияние върху околната среда.
Допустимите дейности са: 
- Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги).
- Развитие на услуги във всички сектори
- Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Допустими разходи: 
- Изграждане или подобрения на недвижимо имущество.
- Закупуване, вкючително чрез лизинг на нови машини и оборудване.
- Общи разходи, свързани с разходите по преходните точки, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти.

Село Челюстница е разположено в южните склонове на Широка планина (част от Предбалкана), в община Чипровци, на около 23 километра от Монтана. Релефът е полупланински. На около 1 км от селото минава р. Огоста. През селото протича р. Дичовица, която извира от местността „Извор“ и се влива в Огоста. Реката преминава покрай северозападнта страна на имота. Характерни за пейзажа са варовиковите скалисти местности и надвиснали над пропасти зъбери. В местността „Джонкин дол“ са известни входовете на две пещери, които не са изследвани.
Поради денивелацията на терена (в границите на имота посока северозапад-югоизток е 10 метра.) и съществуващата едноетажна постройка в имота, сградата е разделена на две тела (едноетажно и двуетажно) с фуга помежду им.
Покривът на сградата е от покривни термопанели положени върху метална конструкция, защитена с гипсокартон от вътрешната страна.

На К±0,00 са проектирани 5 стаи с по две легла, механа, СПА част с джакузи, сауна и зала за игри. 

Конструкцията е комбинирана:
- стоманобетонни колони и плочи. Ограждащите стени са тухлени 25 см. и стоманобетонни 25 см.
- метална от двойно Т профили,  облицовани с два слоя гипсокартон. Ограждащите стени са от термопанели, а вътрешните преградни стени са от два слоя гипсокартон и топлоизолация между слоевете.

Вторият етаж е с 2 стаи с по две легла и една с три легла, дневна с кухня и трапезария. Към всички стаи има тераси.
Всички помещения са с преградни стени от два слоя гипсокартон и топлоизолация между слоевете; външните стени са от термопанели – 10 см.

Вилата разполага
с джакузи, инфрачервена сауна, зала за тенис на маса, както и с басейн с размери 8/5 м. с дълбочина 1,5 м. и детски басейн – 2,5/2,5 м. с дълбочина 0,45 м., детска площадка и комбинирано игрище за волейбол и футбол на малки врати. Предвидени са осем паркоместа.

+8
Автор: арх.Иван Иванов, Архитектурно студио „Дидпроект“ ООД
Закони Нормативна база Коментари