конкурс

„Да направим нещо заедно със съседите си"- има победител

14.06.2011
Национална асоциация на домоупра...
84

Награждаване на победител в национална кампания сред етажните собствености на тема „Да направим нещо заедно със съседите си”, организирана от Национална асоциация на домоуправителите в Република Бълга

Конкурсът се провежда под инициативата на Винербергер, като има за цел да се определи коя сграда, според Вас потребителите е достойна да носи титлата най-красива.

Победителите бяха излъчени след публична защита пред жури, медии и публика.

Фотоизложбата продължава в ЕКСПО БАНЯ СОФИЯ Събитието е подкрепено от международната фондация We Are Water.

15 октомври - 22 октомври

Конкурс на Еlectrolux

Студенти са победители в конкурса за дизайн на кухн

V Световен архитектурен конкурс BRICK AWARD 2012

27.07.2010
Винербергер България ЕООД
114

Преди световното издание на конкурса Винербергер в България организира национална селекция, при която жури ще подбере проектите, които да продължат.

Закони Нормативна база Коментари