конкурс

V Световен архитектурен конкурс BRICK AWARD 2012

27.07.2010
Винербергер България ЕООД
152

Преди световното издание на конкурса Винербергер в България организира национална селекция, при която жури ще подбере проектите, които да продължат.

Закони Нормативна база Коментари