Какъв паркет да изберем?

При избора на паркет естествено трябва да имате предвид няколко основни неща – мястото, за което го купувате, бюджета, с който разполагате, и трайността на паркета.
15.11.2009
Мая Янева
1078
паркет, ламиниран паркет, масивен паркет
Какъв паркет да изберем?
Източник: Още за къщата

При избора на паркет естествено трябва да имате предвид няколко основни неща – мястото, за което го купувате (дали е подложено на интензивна експлоатация), бюджета, с който разполагате, и трайността на паркета, която зависи от вида паркет.

Масивен (естествен) паркет
Този вид паркет е класическият вид и е изработен от един вид дървесина. Той може да се закупи като готов за полагане или да бъде допълнително лакиран или байцван, според конкретния интериор. Байцването се извършва преди лакирането и представлява оцветяване в желания цвят. Прави се с валяк или пистолет, но е възможно да се направи и едновременно с лака, ако оцветителят и байцът са на еднаква основа.
Естественият паркет може да се реновира чрез циклене многократно и тъй като е от естествено дърво, има всички положителни качества на дървото - изолационни и естетически достойнства. Но е много чувствителен на влага и наличието на такава може да повреди качеството на цялата настилка. За да се избегнат проблеми, които възникват с течение на времето, добър вариант за инсталиране на паркета е посредством лепене и коване. При залепването се избягва опасността от проскърцване на паркета. Не се ползват лепила на водна основа, а замазката в този случай се прави гладка, без пори. За поставянето на паркета е необходима замазка – равна и добре изсъхнала. Ако не се изчака процедурното време за съхнене на замазката, влагата се затваря под паркета и се получават подутини и неравности на пода, които могат да се „движат”от едно място на друго. Качествено изпълнената замазка е задължително условие за инсталирането на паркет.
Друг вариант за инсталиране на паркета е посредством сглобката нут и перо – или така наречените клик системи. При тях се съединяват няколко конструктивни елемента. Единият елемент е с улей (нут), а другият е с шип (перо). Тази сглобка гарантира равна повърхност без разместване на две срещуположни дъски. При тази система се оставя разстояние покрай стените, за да се компенсира евентуално разширение на паркета при увеличаване на влажността в помещението.
Реновирането на стар естествен паркет и отстраняване на скърцането се постига чрез пренареждане, циклене, шлайфане или притягане. Цикленето се извършва със специални машини с абразивен елемент, като се започва с по-груба и се завършва с фина шкурка. Това отстранява замърсяванията, наслоени от експлоатацията, в дълбочина. Прави се по дължина на настилката. След това се прави шлайфане с дискова машина. Притягане на паркета се извършва само при незалепени елементи, като се прави с причукване на редовете от двете страни на помещението.

Слоен паркет
Структурата на слойния паркет е два, три или няколко слоя дърво, залепени един за друг. Най-повърхностния слой паркет е от по-качествено дърво с дебелина 3-8 мм, а всеки следващ слой е разположен на 90 градуса спрямо предишния, което осигурява неговата здравина. Този вид паркет може да се намери на пазара в готов за инсталиране вариант, лакиран и оцветен. Той може да се освежава до три пъти, а структурата му е устойчива на деформации. Вариантите за инсталиране на слойния паркет са посредством залепване или като плаващ под.

Ламиниран/Синтетичен паркет
При ламинирания паркет най-повърхностния слой е от твърд изкуствен материал (ламинат), който покрива микрофилм. Микрофилмът представлява снимка на истинско дърво, което имитира дадения ламиниран паркет. Следват пласт HDF и най-долният слой, ламинат, който предпазва HDF. Предимствата на ламинирания паркет са неговата износоустойчивост, голямото разнообразие на цветове ( у нас в момента се предлагат около 150 цвята), лесен и бърз монтаж, възможност за експлоатация веднага след инсталирането, облекчена поддръжка и ниска цена. Но той също е чувствителен към влага, има по-кратък живот в сравнение с естествения паркет и не подлежи на реновиране – когато се износи, трябва да се подмени с нов.

Видове ламиниран паркет
Според конструкцията на корпуса (носещата плоскост) ламинатите са 3 основни вида - ПДЧ (пресовани дървесни частици), MDF (меки дървесни частици) и НDF (твърди дървесни частици). Съществено за качеството на ламинирания е не дебелината му, а материалът, от който е направена носещата плоча. Освен това ламинираните паркети имат клас, който трябва да имате предвид при избора. Ламинираният паркет е добил популярност, тъй като лесно и бързо се подменя, но той не е дълговечен продукт. Неговата трайност в ненатоварени домашни помещения може да достигне 10-15 години. Ламинираните паркети са два вида в зависимост от тяхното предназначение - за домашно и за обществено ползване. Има разновидности, предназначени за слабо натоварени, нормално и интензивно натоварени площи. Това може да се прецени по класа на ламината – означение 2 е за ламинат за домашно ползване, а цифрата след тях (1, 2 или 3) означава съответно подгрупата - 1 - за слабонатоварени, 2 - за нормално натоварени и 3 - за интензивно натоварени помещения. Например 23 е за интензивно натоварени домашни помещения. При ламинатите, предназначени за монтаж в обществени помещения, първата цифра е 3. Клас 31 е за слабо натоварени обществени помещения, а 32 и 33 са класовете за нормално и за интензивно натоварени обществени площи. Когато купувате ламиниран паркет имате право да поискате сертификат за качество – всеки търговец е длъжен да има такъв.

Както споменахме за естествените паркети, за качеството на ламината голямо значение има изпълнението на замазката под него. Под ламината се поставя подложка от порест найлон или алуминиево фолио, чието предназначение е да няма неприятен шум при ходене и да повиши топло- и звукоизолацията.
През последните години ламинатът доби много голяма популярност в България и се ползва за настилка в обществени и частни сгради.

+7
Автор: Мая Янева
Закони Нормативна база Коментари