ИЗОАСФАЛТ- съчетание на предимства!

От течните хидроизолации към течните афалтови покрития.
17.02.2012
инж. Петър Байчев
97
Изомакс - Байчев, Изоасфалт, течна хидроизолация, хидроизолация, лят асфалт
ИЗОАСФАЛТ- съчетание на предимства!
Източник: Изомакс - Байчев ЕООД

В последните години един от често срещаните проблеми на сградите са  течовете в подземните паркинги. Техните видими проявления освен локвите са и капките бетонови соли, разяждащи боята на паркираните автомобили. Невидимият резултат от течовете е намаляване  якостите на бетона и корозия на арматурата в него. В перспектива това означава отслабване на конструкцията, което е твърде сериозен въпрос, за да бъде пренебрегнат.
Причината за такива течове е в двата основни начина на изпълнение покривната плоча на подземните паркинги. Единият е от 90-те години на миналия век, когато много от новите жилищни сгради бяха построени с паркинги на две нива- открита и закрита част. Подземното ниво на тези паркинги към днешна дата е в трудно положение, тъй като течовете са неудържими, както поради липсата на каквато и да е хидроизолаця, така и заради състоянието на бетоновата плоча, която е едновременно покрив и паркинг.
 Вторият начин за направата на такъв тип подземен и надземен паркинг е асфалтирането. Голяма заблуда се оказа фактът, че асфалтът със своите пори  е бил и хидроизолация , и така много сгради влязоха в групата на течащите паркинги. Едва в последните години, но не винаги, се породи практиката да се полага рулонна хидроизолация преди асфалта. За съжаление и това почти винаги е грешка, тъй като използваните рулонни мембрани не са за пътища, а за покриви, и горещият асфалт ги стапя и деформира при уплътняването с валяци.
До момента не съществуваше лесно и надеждно решение за този тип проблеми. Единственият вариант бе:
1. пълно фрезоване на съществуващата настилка
2. направа на нова хидроизолация
3. направа на нова настилка.  Всичко това  съпроводено от тежка и шумна техника, прах и неудобства.
И накрая, но с най-голяма тежест, идва и цената – гореописаният ремонт струва най-малко 80.00 лв/кв.м
На база своя 22-годишен опит в областта на течните покривни хидроизолации ИЗОМАКС реши да „стъпи и на земята”, разработвайки своя уникален нов продукт:
ИЗОАСФАЛТ – лят  студен хидроизолационен асфалт !!!

 • Лят асфалт,  но студен  - смесва се и се полага при нормална температура!
 • Хидроизолация, но и настилка – устойчива дори и на тежкотоварни автомобили!
 • Няма фуги – няма проблеми!
 • Много висока топло- и студоустойчивост.
 • UV устойчив.
 •  Устойчив на масла и антифризи.
 • Свързващото вещество не е просто битум, а полимербитум – многократно по-издръжлив  на всякакви въздействия от обикновения пътен битум!!!
 • Още повече, от всички  видове асфалтови настилки, лятият асфалт има най-дълъг живот и най-малко износване, защото е най-плътен и е водоустойчив.
 • Дебелината на покритието е 6 мм, което не натоварва носещата конструкция и го прави удобен при спазване на нива.

ИЗОАСФАЛТ  е български продукт, собствена разработка, патентован и със защитена търговска марка в „Международна организация по интелектуална собственост”, Женева, Швейцария.
ИЗОАСФАЛТ представлява  течнопластична  студена  смес от  полимербитумна суспензия, каменни фракци с подбран зърнометричен състав, минерални пълнители  и вода.
ИЗОАСФАЛТ  се полага като водонепропускливо, износоустойчиво асфалтово покритие, с цел предотвратяване отрицателното въздействие на природните и климатични фактори върху пътната конструкция, възстановяване на износващия слой и обезпечаване на необходимото сцепление на пътното  покритие.
ИЗОАСФАЛТ е естетически красиво хидроизолационно покритие, за полагане върху нови и стари бетонови и асфалтови настилки  на  открити паркинги, подземни паркинги,  „покриви – паркинги”,  надлези и други. За възстановяване повърхността на амортизирани бетонови и  асфалтови покрития. За пешеходна настилка около къщи и сгради, предпазваща подземните етажи от влага и вода; тротоари,  цветни алеи в паркове и градини, велоалеи и т.н.
И З О А С Ф А Л Т  -    СЪЧЕТАНИЕ  НА  ПРЕДИМСТВА

 •  Студен - Екологичен материал на водна основа,  не съдържа органични разтворители, не се подгрява при полагане, не отделя вредни изпарения при работа и втвърдяване.
 • Лят – течнопластичната, почти саморазливна  консистенция, гарантира  лесен, удобен и бърз начин за полагане   върху големи площи  /1 кв.м се полага за около 1 минута/. Липсват каквито и да е фуги и снаждания. Премоства пукнатини.
 • Хидроизолационен – абсолютна водонепропускливост, което означава много висока дълготрайност на покритието и  съществуващата настилка под него.
 • Еластичен – Свързващото вещество е произведено от полимербитум, модифициран със специален SBS-каучук, който осигурява еластични свойства на „ИЗОАСФАЛТ“ и го предпазва от образуване на пукнатини и неравности, вследствие движението на автомобилите и влиянието на атмосферните условия.
 • Можете да изгледате технологичният клип за начина на полагане на „ИЗОАСФАЛТ“ на www.isomax.bg

Технически  показатели
1. Плътност  -  2 000   kg/m³      
2. Устойчивост на износване -  Клас А6 /  БДС EN 13 813/
3. Адхезия с основата -  Клас В 2,0 /  БДС EN 13 813/
4. Водонепропускливост -  Клас I /БДС EN 1504-2/
5. Коефициент на топлопроводност - 0.80 W/m°K / DIN 4108 /
ИЗОМАКС – Байчев ЕООД
Производство и изпълнение на течни хидроизолационни покрития
Основана 1990 год.
Tel: 02/981-22-65; 02/836-75-54;
e-mail: info@isomax.bg
Web: www.isomax.bg

+6
Автор: инж. Петър Байчев
Закони Нормативна база Коментари