Изграждане на цялостна коминна система на Винербергер

Коминната система на Винербергер се изгражда в определена последователност, като се следват няколко стъпки.
20.12.2018
Винербергер ЕООД
1555
покрив, Винербергер, коминна система
Коминната система на Винербергер е подходяща за различни видове горива
Източник: www.wienerberger.bg

Цялостната коминна система на Винербергер е подходяща за различни видове горива, като за изграждането и трябва да се спазят определени изисквания, най-важното от които е пожарната безопасност. 

Коминната система  на Винербергер се изгражда в определена последователност, като се следват следните стъпки:


Стъпка 1
Винербергер препоръчва поставяне на хидроизолационен материал на мястото, където ще се изгражда комина, с цел предотвратяване просмукване на влага от пода към бетоновите елементи на пода. 
Под първия блок се полага зидарски разтвор, който улеснява нивелирането на елемента. Според противопожарните норми трябва да има разстояние поне 2 см до стени и други негорими материали. Целият първи блок се запълва с бетон, което осигурява здравата основа на целия комин. С ъглошлайф се оразмеряват и изрязват отворите за тръбата, отвеждаща евентуален конденз, за ревизията за почистване и за присъединяването на димоотвода, идващ от котела.
За монтажа на всички бетонови елементи на коминната система се използва вароциментов разтвор. Стъпка 2

Монтаж на бетоновия елемент с изрязан отвор за ревизията, като всеки бетонов модул се нивелира хоризонтално и вертикално. Важно е преди изграждането на комина да се обмисли добре как да се ориентират отворите за ревизия и присъединяване, за да може удобно да се обслужва котела и почиства комина, когато се налага.  
От вътрешната стена, плътно, на всеки бетонов модул се поставя каменна вата, която е приложена в комплекта на комина. Каменната вата освен, че е негорима, осигурява необходимата топлоизолация на керамичните тръби от укрепващите бетонови елементи.Стъпка 3
Следва изграждане на димоотходната тръба. Димоотходната тръба се изгражда от огнеопорни керамични тръби, изпечени при 1100˚С. Поради гладката вътрешна повърхност не се получава натрупване на сажди в комина. За да се осигури необходимата въздухоплътност на комина, керамичните тръби се лепят една за друга. Лепилото е приложено в комплекта, като се разбърква с вода, според указанието – 1 част вода и 7 части суха смес. Разбърква се добре, до получаването на хомогенна смес, която се поставя в полиетиленов шприц. Ръбът на керамичната тръба, с оформен ревизионен отвор, се обезпрашава с мокра гъба и върху него се нанася лепилото. Тръбата се спуска и се залепва плътно към долния елемент. Излишното лепило от вътрешната страна трябва да се почисти. Бетоновите модули също се обезпрашават с мокра четка за постигане на по-добро сцепление с вароциментовия разтвор.Стъпка 4
Изграждането на комина се извършва в повтарящи се стъпки, при точно спазване на определената последователност. Коминната система на Винербергер е предварително окомплектована с цел да се улесни  работата и да се съкрати времето за изграждане. Монтират се бетоновите тела с вароциментов разтвор, слага се каменната вата, залепват се и керамичните елементи. 
Благодарение на керамиката, от която са изработени елементите на димоотходната тръба и добрата топлоизолация, която я обгражда, ядрото на коминa се затопля много по-бързо и така се осигурява по-голяма тяга. Керамиката е материал, който издържа на нагряване до 400˚С , устойчива е на химическата агресия на киселинния конденз и саждите, които се образуват в процеса на експлоатация на котела. Това осигурява безпроблемно използване за десетилетия.Стъпка 5
Препоръчва се елементът за присъединяване на димоотвода, идващ от котел с твърдо гориво или пелети, да бъде на 45 градуса. При котел на газ е подходящо включването под 90 градуса. След като се монтират бетоновите тела, около елемента за присъединяване се слага и задължителната твърда вата, приложена в окомплектовката на комина, която се изрязва съобразно размера на отвора. Ако коминът преминава през плоча между етажи, неговото изграждане не се прекъсва, а телата преминават през оставения отвор в плочата. Необходимо е само допълнително поставяне на топлоизолация между комина и плочата, която да отдели двата конструктивни елемента.
Когато коминът вече е над керемидите, върху крайния бетонов елемент се монтира шапката на комина, приложена в комплекта. Последният бетонов елемент се обмокря и се поставя вароциментов разтвор по цялата периферия.Стъпка 6
Шапката на комина се поставя отгоре и се нивелира прецизно. Върху обратната страна на металната тръба, завършваща коминната система, се поставя полиуретаново лепило и се притиска към бетоновата шапка. Долният ѝ край влиза плътно в керамичната димоотводна тръба. По този начин димните газове се извеждат сигурно навън и няма опасност да проникват под шапката в комина. Това позволява на димотводната тръба и да се разширява свободно вследствие на температурните разлики. За отвора за почистване на комина от сажди е предвиден специален керамичен капак, скрит зад елегантна метална вратичка, която се монтира с винтове към бетоновите блокове.Стъпка 7
От тягата на комина, който поема изгорелите газове от отоплителното тяло и ги отвежда навън, зависи зависи ефективността и рационалното използване на горивото, независимо какво е то. Коминът трябва да има сечение, което да съответства на топлинната мощност на уреда за отопление. Качественият комин  се характеризира с гладка вътрешна повърхност, без пукнатини или пореста структура, през които да се просмукват димни газове или още по-нежелателно – искри. Защото голяма част от пожарите в сградите възникват поради неправилно изградени комини.

Коминната система на Винербергер със своята пълна окомплектовка гарантира високо ниво на сигурност, с което отговаря на високите изисквания на обитателите.

Закони Нормативна база Коментари