журиране на конкурс

В конкурса участваха 164 проекта в 11 категории, а наградените са 15.

АРХ ИНОВА е некомерсиален архитектурен конкурс, чиято цел е да поощрява и популяризира качествената архитектура.

Закони Нормативна база Коментари