Живко Мутафчиев

Линията му е свободна, рисунката овладяна, импонира му предимно топлата цветна тоналност, макар и да работи със същия успех и в студената гама.

Произведенията на Живко Мутафчиев са пленителни със своята непринуденост в констатиране на човешките състояния. Той улавя характерното движение на дадено душевно вълнение и с тънък майсторски почерк на живописец го пресъздава на платното.

Закони Нормативна база Коментари