европейска фасада

През тази година в състезанието за европейска фасада се получиха 325 заявления от 26 държави.

Приключи гласуването на публиката за определяне на най-красивите Баумит фасади в европейски мащаб.

Закони Нормативна база Коментари