Дизайн на скатния покрив . Логика и многообразие.

Като петата фасада на къщата, покривът е обвързан с всички останали фактори, формиращи архитектурата - местоположението, климатичните особености, гледките, околната застройка и теренната планировка.
14.05.2013
арх. Анета Трифонова
106
покрив, скатен покрив, архитектура, видове покриви, къща
Стандартни покривни типове: едноскатен, двускатен, многоскатен, с различен наклон на скатовете, холандски, шестоъгълен.
Източник: http://www.finalarchitecture.com/

       Значението на покрива
      Понятието „под покрив”, „имам покрив над главата” издигат значението на покрива до смисъла на „имам дом”. И това не е случайно, защото той е изключително важен архитектурен елемент, който овенчава нейния строеж.  

      Като петата фасада на къщата, покривът е обвързан с всички останали фактори, формиращи архитектурата - местоположението, климатичните особености, гледките и околната застройка, както и теренната планировка. На него се възлагат и специфични задачи – за по-добро ослънчаване и ветрова защита. Естетическият му принос е особено важен за цялостното въздействие на къщата.    

       Видове покриви 
       Разнообразието по отношение на геометрията на покрива е голямо. Чистите геометрични форми - едноскатен, двускатен и четирискатен покрив, могат да бъдат стръмни или полегати. При смесване на техните елементи се появяват всякакви варианти на наклонени плоскости, включващи дори цилиндрични сегменти. Многобройните възможни комбинации формират неизчерпаема палитра за избор. Но този избор е по-скоро труден и не съвсем свободен. Предопределен е от търсените стилови характеристики и специфичните ограничения на дизайна и технологията.  

       Основен момент в проектирането за оформянето на горната част на къщата е определянето на типа покрив. Още в началната идейна фаза се избира най-подходящият такъв от голямото вариантно разнообразие на покриви и архитектурни видове. По този начин неговата архитектура и форма, вида на покритието от керемиди или плочи, оказват най-съществено влияние върху външния вид и стила на къщата като цяло. 

      Ще изброим някои от основните типовете покриви.

      Едноскатен покрив – съдържа една наклонена равнина без било. Външните стени на къщата са с различна височина. Той е характерен за малки едноетажни къщи, тип бунгало. Често едноскатният покрив е елемент от покривната конструкция на по-сложни постройки, като скатовете се изграждат от стени с различни височини.

      Двускатен покрив: покривната конструкция е от два ската с еднакъв или различен наклон, които завършват със стрехи в трите посоки. Съществува и вариант с фронтон на всеки край.

      Четирискатен покрив: най-разпространената покривна конструкция, съдържаща наклонени равнини с еднакъв наклон на скатовете. При по-сложна геометрия на плана се изгражда многоскатен покрив с била, маии и улами. 

       Холандски покрив: комбинация на скатен с малък фронтон в горната част на покрива, използван често за осветление.

       Покрив с различни наклони: покривен тип, който съдържа плоскости с различни наклони от всяка страна на билото, като долният е по-стръмен от горния. 

       Мансарден покрив: неговите скатове имат различни наклони по всяка от четирите страни. Долната повърхност е значително по-наклонена от горната и може да бъде почти вертикална. Осигурява по-удобен подпокривен етаж.

       Пирамидален или многоъгълен покрив: той е симетричен – изгражда се на квадратна, шестоъгълна или осмоъгълна основа. Използва се за вертикални акценти и свободно стоящи елементи. 

       След като конструкцията и функцията са съобразени при определянето на покривния тип, той може да се изменя по други съображения, каквито са атмосферните влияния и естетиката. Покривната конструкция се проектира в съответствие със стандартите на строителството, за да  гарантира безопасността на обитателите. Конструктивният скелет може да се изгради от различни материали: дърво, стомана, леки метали, комбинация на дърво и стомана, бетонна плоча. Покритието е от керамични или бетонни керемиди, каменни или битумни плочи, стъкло и др.  

       Значение на традицията 

       В Западна Европа се придържат към правилните очертания на плана и покрива. Сравнително стръмните покриви поемат от един до три етажа в своя обем, капандурите заемат малка част от покрива. Изгражда се спокоен силует на селището в сравнително малки парцели.

      Франк Лойд Райт създава стила на американската къща, изискваща голяма площ на един или два етажа. Хоризонтално легналия четирискатен покрив има дълбоки стрехи. Къщата се разполага в голям парцел. 

      Българската традиция – Покривът е с малък наклон, четирискатен или многоскатен с мек контур на стрехата. Къщите са ориентирани благоприятно и изградени от естествени местни материали. Чардакът, до който се достига по външната дървена еднораменна стълба, играе ролята на преходно пространство към собите или одаята. Пространството на чардака, който се изгражда на втория етаж, почти винаги допълва обема изграден от другите помещения до правоъгълна или квадратна форма в план, което успокоява геометрията на покрива. 

     Средиземноморските къщи са елегантно изградени по отворен дизайн. Каменните стени и дървени прозорци, отварящи се навън осигуряват прохладен полъх през лятото. Фасадните стени са гладки. Покривите са с лек наклон, спокоен детайл, малки стрехи, покрити с керемиди.

     Минимализъм – стилът е известен с мотото си “По-малкото е повече”, което илюстрира разбирането за стремеж към изчистено качество, вместо към изобилието на орнаменти. В архитектурата и дизайна, терминът минимализъм описва възникналата тенденция - създаването на обекта да се редуцира само до необходимите му елементи. За него са характерни плоските покриви, но и достатъчно ясните едноскатен или двускатен под 45о .

     Модерният (съвременен) стил в архитектурата предлага изчистени линии и пропорции, открити пространства и изобилие от естествена светлина. Големите прозорци и изцяло остъклени фасади създават силна връзка с външното пространство. Гладките стени са отличителните характеристики на този стил, завършващи с плосък покрив или някоя разновидност на скатния, значително осъвременен.

      Капаните на проектирането при съвременната българска къща.  

  • Покривът не се извежда като конструкция и форма от неговата целесъобразност. Изходната точка е плана на къщата, който е изведен по аналогия с някакъв модел за подражание, обикновено на емоционална основа. Къщата не е обвързана с конкретното място
  • Стремежът към прекалено разнообразие на форми води до еклектика и нелогични решения на покрива. 
  • Използването на под-покривното пространство на всяка цена води до компромиси с неговите качества.  
  • Неясна геометрия на покрива с множество вертикални акценти, капандури и дребни обеми. 
  • Недостатъчна изолация на покрива, слаби детайли (породени от неизчистената геометрия, надребнените и самоцелни форми).
  • Недобре проучена традиция и механичното й прилагана без особено основание.

 

      Модерната къща следва традицията на европейската градска къща с малък или силен наклон на покрива. Тя е подчертано рационална, с изискан индустриален детайл. Особено стриктно са разработени топлотехническите и енерго-спестяващи системи, включително детайлите и изолациите на покрива. Успешните примери на такива къщи следват строителната традиция на мястото и използват постиженията на съвременната индустрия и строителна практика. Творчеството в тях се изразява в хармонизиране на правилата, а не в тяхното нарушаване. 

+10
Автор: арх. Анета Трифонова
Закони Нормативна база Коментари