Диагностицирай къщата!

Статистика на НСИ за брой сгради според вида на носещата им конструкция Когато се говори за надеждност на стари сгради, често се чува довода – Щом са издържали досега, значи са надеждни.
15.01.2017
д-р инж. Теодор Тодоров
936
сгради, конструкции, строителство, зидани конструкции, зидарии
Статистика на НСИ за брой сгради според вида на носещата им конструкция
Източник: личен архив

Най-старите тухли, открити в България, са от V в. пр. Хр, като в началото на XX Век започва изграждането на фабрики за тухли у нас. До строителния бум в България през 1970г. тухлената зидария се прилага като основен носещ материал при строителството на нови сгради. Според  статистика на НСИ на територията на нашата страна продължават да съществуват общо 1 447 012 жилищни сгради, чиято носеща конструкция се явява тухлена зидария. Близо 90% от тях, определени според ЗУТ като нискоетажно строителство, са на един или два етажа. В тази статия ще се спрем именно на тях. 

Когато се говори за надеждност на стари сгради, често се чува довода – "Щом са издържали досега, значи са надеждни." Едно сравнително скорошно събитие обаче опровергава тази теория. Пернишкото земетресение през 2012г., с магнитуд едва 5,6 по скалата на Рихтер, причини щети на 18 000 сгради само в Пернишка област, като поне 50 от тях  са с предписания за събаряне. Нещо повече. Поради засегната кострукция на тези сгради, при повторен трус, дори със същия магнитуд, последиците ще бъдат много по-големи.

Добре, но ако рискът е реален, а не поредната спекулация, възможно ли е сами да преценим застрашени ли сме? Можем ли, следвайки определени критерии, да оценим поне до известна степен има ли място за притеснение? 

Отговорът е еднозначен и положителен. Нека направим едно сравнение на къщата със стар лек автомобил. Прогнило купе, не добре работещи спирачки, без системи за сигурност, износени и твърди гуми, липса на въздушни възглавници. Всички тези предпоставки за инцидент ни карат да го управляваме с повишено внимание и ниски скорости. „Шофьорът” на една сграда обаче е природата. Тя няма да се съобрази със състоянието на нашата сграда. Топката пак е в нашите ръце, но трябва да се действа превантивно. Обикновено недостатъците в една стара сграда са видими и при зиданите конструкции издават естеството на причините, които са ги породили.

И така, за неспециалистите в тази област могат да се дефинират 5 основни критерия, категоризиращи условно конструкцията. При сума от точките по всички критерии, по-голяма от - 2т, би следвало да се обърнем към експерт. На база по-задълбочени знания в тази област, той би могъл да определи състоянието на конструкцията и нивото на риск.

1. Носеща конструкция на сградата
- пълнежна зидария, обрамчена със стоманобетонени греди и колони. (0 т.)
- зидария без стоманобетонни колони и греди, но със стоманобетонена плоча.(-1т)
- зидария без стоманобетонни колони и греди, дървен или стоманен гредоред (-2т)
- зидария без стоманобетонни колони и греди, тавани тип „пруски свод” (-3т)
- наличие на „къси“ колони (-3т)

2. Дефекти в конструкцията
- намаляване носимоспособността на вложените материали (-1т)
- вертикално претоварване на зидарията (-2т)
- неравномерни слягания във фундаментите. Причиняват вертикални и/или диагонални еднопосочни пукнатини във вертикалните елементи (-2т)
- претърпени сеизмични въздействия. Образуват диагонални, кръстосани пукнатини (-3т)

3. Състояние и покритие на покривната конструкция
- запазени греди и обшивка, без следи от сериозни течове, леко покритие от    ламарина или битумни керемиди (0 т)
- запазени греди и обшивка, без следи от сериозни течове, покритие от керамични керемиди (- 0,5т)
- засегната от дървояди или изгнила дървена конструкция (-2т)

4. Разположение на къщата спрямо други сгради
- фуга между сградите поне 10см (0т)
- без фуга между сградите (-2т)
- без фуга между сградите и разлика в нивата на етажните плочи (-3т)

5. Изпълнение 
- хоризонтална и вертикална фуга между тухлите, по-голяма от 1см и/или незапълнени вертикални фуги (-1т)
- нееднородност на зидарийните тела (-1т)
- „навлизане“ на зидарийни тела в стоманобетонни елементи от конструкцията (-1т)
- неправилен транспорт на бетоновата смес или прекалено вибриране. Изразява се в отделяне и потъване на едрата фракция на чакъла (-2т)
- недостатъчно покритие на армировката (-2т) 
- недостатъчно вибриране на бетона. Като резултат се образуват кухини в близост до армировъчните пръти (-2т)

Както всеки друг строителен материал, зидарията има своите особености,с които трябва да се съобразяваме. И въпреки че постепенно нейният дял като носеща част от конструкциите в новите сгради намалява, научният интерес към нея се запазва и постига големи успехи. Продължават да се изготвят и въвеждат се нови норми за проектиране, усилване и консервиране на зиданите конструкции. Постепенно тези тенденции навлизат и в нашата строителна практика, предоставящи реална възможност на собствениците да удължат живота на своите сгради, същевременно и да повишат тяхната експлоатационна сигурност.

За консултации: 
д-р инж. Теодор Тодоров
Експерт обследване, изпитване, диагностика, усилване и реконструкция на зидани конструкции

тел.: 0885 24 18 10
e-mail: info@renovirai.com
www.renovirai.com

+15
Автор: д-р инж. Теодор Тодоров
Закони Нормативна база Коментари