Грешките, допускани най-често при топлоизолирането на сгради

Разбира се, посочените грешки не се случват на всеки строеж. Но въпросът е, как да се получи изработен до подробности проект за топлоизолация?
08.07.2010
сп. Още за къщата
41
грешки, топлоизолация, проектантска, документация, водозащитни козирки
Последици при неправилно монтирана топлоизолация.
Източник: Xeнкел България ЕООД и Изовал ЕООД

Въз основа на дългогодишния опит е установено, че най-често допусканите грешки при топлоизолационните работи са следните:

 • В проектантската документация не се подават подробности за топлоизолацията на архитектурните детайли, за начините на изпълнение на ламаринените (тенекеджийските) елементи и работи, за вида и броя на механичните съединители, които се падат на един квадратен метър. Това, разбира се, дава голяма свобода на действие на изпълнителите, но същевременно повишава тяхната отговорност. Неточно разработената документация става причина за по-високи от заплануваните разходи.
 • Изпълнителите обръщат твърде малко внимание на оценката на геометрията на стените: тяхната гладкост и отклонения от вертикала. Топлоизолационните работи създават удобен случай „да се изправят” сградите, които са изработени, например в технологията на голямата плоскост. Но това е свързано с изпълнение на изравнителни мазилки, с повишен разход на лепилния разтвор, дори с диференциране, тоест с увеличаване на дебелината на топлоизолационните плочи.
 • В някои случаи, в технологията за топлоизолация на стените по контактен метод се използват материали на различни производители. Това несистемно решение създава опасност от нежелателни последствия. Техническо одобрение получава система материали едва след като бъдат проведени съответните контролни тестове. Взаимодействието между материалите, които произхождат от различни системи, не е било предмет на наблюдение и анализ! Констатацията, че в едно конструктивно решение са използвани материали от различни производители може да бъде причина за отхвърляне на евентуални рекламации.
 • Процесът на поставяне и прилепване на топлоизолационните плочи не винаги се предхожда от почистване на основата (измитане на праха, измиване с вода, отстраняване на клони) или грундирането на основи, които се отличават с по-голяма водопроницаемост. Използването на високонапорни пароструйки все още не е достатъчно разпространено.
 • При закрепване на топлоизолационните плочи се допуска следната грешка: нанася се разтвор само във вид на „плоски купчинки”. Това, освен че намалява адхезията, става причина за огъване на неподпрените краища на плочите, което затруднява правилното изпълнение на поредните етапи на работа.
 • Залепването на топлоизолационните плочи без превързване (особено по краищата на сградите) и липсата на достатъчен запас (в местата на застъпване) на мрежата от стъклено влакно, са причини за появата на пукнатини по фасадата.
 • Отказът от шлифоване на издаващите се части на стиропорните плочи с едрозърнеста абразивна хартия и попълването на допирните места на плочите с разтвор, е причина да се появяват сенки при странично осветяване на стената и да се появяват петна по фасадната мазилка.
 • Неправилно поставяне на механичните съединители. Прекомерното вкарване в дълбочина на главичката на съединителя предизвиква разрушаване на структурата на топлоизолационните плочи. А обратното - твърде плиткото вкарване на съединителя е причина, съединителят да не държи плоскостта както трябва, като образувалата се изпъкналост се вижда и отслабва пласта с мрежата от стъклено влакно.
 • Kогато не се изпълват с акрилен кит процепите при касите (рамките на вратите и прозорците и тенекеджийските (ламаринените) елементи,     се създават условия за проникване на дъждовна вода под топлоизолационните плочи.
 • Незалепването на допълнителни скосени парчета от мрежата в ъглите на отворите - също така е причина за поява на коси (диагонални) пукнатини по тези места. Липсата на допълнителен пласт от мрежа на височина до 2 м от нивото на терена способства появата на случайни механични повреди.
 • Tвърде малката дебелина на армирания пласт с мрежа, или нещо което е още по-лошо, а именно: опъването на мрежата „на сухо” и само повърхностното шпакловане на разтвора - отслабва обезпечаването на изолационния материал и оказва много лошо влияние върху трайността на мазаческия разтвор.
 • Твърде малък брой изпълнители-мазачи, участващи в изработването на фасадния пласт. Работата трябва да бъде организирана по такъв начин, че непрекъснато да се работи едновременно минимум на 2 или 3 нива на скелето. Само тогава местата на съединяване на мазилката на фасадата няма да се забелязват. Преди да се пристъпи към мазаческите работи, трябва да се определят местата, в които съединяванията на мазилките няма да се виждат чак толкова много, например в линиите, по които минават водосточните тръби.
 • Липсата на защитни покрития върху скелетата създава опасност от размиване на прясната мазилка при дъжд, или опасност от поява на обезцветени петна. Защитните покрития за скелетата са необходими и при хубаво време, тъй като тогава намаляват скоростта на пресъхване на тънкослойните материали и представляват защита за прясната мазилка срещу ветрове, които носят прах.

Разбира се, посочените грешки не се случват на всеки строеж. Но въпросът е, как да се получи изработен до подробности проект за топлоизолация? Как да се принуди изпълнителят да спазва указанията на производителите на материалите, да работи само в подходящи атмосферни условия, да спазва технологическите престои, да използва подходящи материали, да не използва в една система материали, произведени от различни производители? Има начин!

Първо, трябва да се намерят: солиден проектант, надзорник и изпълнител.
Преди да се подпише договорът с всеки един от тях, трябва да се поиска списък на обектите, които са препоръка за тяхната работа и да се проверят трудовите им характеристики. Естествено, че най-ниската ценова оферта е най-съблазнителна, но рядко се случва най-евтиното, да се окаже най-качественото. Инвеститорският надзор трябва да се упражнява във всички фази на реализация. Заключителното приемане трябва да се осъществи с участие на автора на проекта и с представител на изпълнителя.
За щастие гореизброените недостатъци се срещат все по-рядко, повишените изисквания, познанията на инвеститорите и видимото подобряване на качеството на строителните работи, създава възможност за тяхното окончателно елиминиране.
Драстичен пример за непрофесионално монтиране на фасадна топлоизолация:
1. Топлоизолационните плочите са монтирани на кръст, а не с разминаване на фугите.
2. Дюбелите не са необходимия брой; силно са пренабити, което разрушава структурата на топлоизолационния слой; не са поставени по правилата.
3. Липсва стъклофибърната мрежа.
4. Основата не е предварително изравнена, почистена  и подготвена за работа.
5. Никъде не личи коя система и какви материали са използвани.
6. Около первазите и по края на изолираната част няма никакви завършващи профили и водозащитна козирка.
7. Лепилото, с което е прикрепен топлоизолационния слой не е предварително изсъхнало преди да се положи шпакловката.
Материалът е изготвен с любезното съдействие на фирма Xeнкел България ЕООД и Изовал ЕООД
 

+2
Автор: сп. Още за къщата
Закони Нормативна база Коментари