Винербергер връчи наградите в конкурса „Керамична къща“

Трима второкурсници получиха първите си отличия за своите първи опити в проектирането на сгради.
17.12.2012
Винербергер ЕООД
298
конкурс, Керамична къща, Винербергер, къща, тухли
Винербергер връчи наградите в конкурса „Керамична къща“
Източник: Винербергер ЕООД

Организаторите - Винербергер ЕООД и Катедра Сградостроителство, Архитектурен факултет на УАСГ поставиха предизвикателството към студентите от втори курс да онагледят първите си сгради със съответната правилно изградена конструкция и оптимално да съчетаят елементите на носещата конструкция и изпълнението на ограждащите елементи като ги вплетат в артистични и оригинални архитектурни решения.

В конкурса участваха 15 проекта, които сериозно затрудниха петчленното жури
Председател на журито:
Доц. д-р арх. Жеко Тилев (Ръководител Катедра Сградостроителство, УАСГ)
Членове на журито: 
доц. д-р арх. Асен Писарски (Декан на Архитектурен факултет, УАСГ), 
гл. ас. арх. Ангел Мазников, (Катедра Сградостроителство, УАСГ), 
инж. Антонина Андреева (Технически Директор, Винербергер ЕООД)
инж. Петър Петров (Мениджър продажби и продукти, Винербергер ЕООД)

Бяха номинирани 6 проекта, от които бяха излъчени и победителите:
На първо място бе отличен проектът на Кристина Савова –„Еднофамилна къща“ – с награда от 300 лв.
На второ място бе класиран проектът на Иван Василев – „Еднофамилно жилище за сезонно обитаване“ – с награда от 200 лв.
Утешителната награда архитектурен алманах Brick `12 – бе присъдена на Диана Тодорова за проекта „Търговска сграда за продажба на вина с дегустации“

Списък на всички участвали проекти:
Незабравка Тушнина  – „Керамична къща“
Кристина Борисова     – „Еднофамилна керамична къща“
Иван Василев               – „Еднофамилно жилище за сезонно обитаване“
Кристина Савова         – „Еднофамилна къща“
Диана Тодорова          – „Търговска сграда за продажба на вина с дегустации“
Гергана Иванова         – „Еднофамилна къща“
Емил Спасов                 – „Двуетажна жилищна еднофамилна сграда“
Константин Георгиев – „Двуетажна еднофамилна къща"
Мима Настева              – „Еднофамилна жилищна сграда на два етажа 
Теодора Кукова          – „Двуетажна еднофамилна къща“
Борис Нецов                 – “Двуетажна еднофамилна жилищна сграда“
Роза Попова                 – „Керамична къща Винербергер“ 
Габриела Йорданова  – „Двуетажна еднофамилна къща“
Копринка Генадиева  – „Керамична къща“
Михаил Дойчев           – „Сграда от монолитен стоманобетонен скелет“

Винербергер ЕООД благодари на всички участници и им пожелава „На добър път“ в бъдещата им кариера. 
Следващият конкурс ще се проведе през Ноември 2013 г. 

www.wienerberger.bg 

+3
Автор: Винербергер ЕООД
Закони Нормативна база Коментари