Бизнесът в помощ на професионалното образование

Бизнесът със стипендии за ученици.
30.04.2015
www.timberchamber.com
7
БКДМП, мебелна промишленост, дървообработване
21 ученика от професионалните гимназии във Варна, Пловдив, Велинград и Русе бяха отличени със стипендии за постигнати успехи.
Източник: www.timberchamber.com

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост/БКДМП/ продължава инициативите за стимулиране на интереса на младите хора към професията.
21 ученика от професионалните гимназии във Варна, Пловдив, Велинград и Русе бяха отличени със стипендии за постигнати успехи.
Това е поредна реална стъпка, която Камарата прави в посока подпомагане на професионалното образование и участие на бизнеса в образователния процес.
До 30 април в градинката пред Народния театър в гр. София може да се види и организираната от БКДМП фото изложба, която представя не само създадени от деца красиви дърворезби, но и дава послания към обществото.
В рамките на изпълнявания от Браншовата организация проект „ Бизнес и образование-точка на пресичане“, подкрепен от фондация Америка за България, беше реализирана кампания за популяризиране на професията.
БКДМП е учредена през 1992г. и в нея членуват на доброволен принцип над 320 предприятия от сектора. Липсата на кадри е един от основните проблеми за работодателите, които показват, че като част от едно обединение могат да работят заедно в името на една кауза и да постигат реални резултати.


Автор: www.timberchamber.com
Закони Нормативна база Коментари