Баумит Термо – програма за изчисление на Вашата топлоизолаци

Баумит България пусна в интернет пространството, за свободно разпространение програмния продукт БАУМИТ ТЕРМО (Baumit Thermo).
26.09.2010
Баумит България
324
Баумит България, Баумит Термо, изчислителна програм, топлоизолационна сис
БАУМИТ ТЕРМО (Baumit Thermo).
Източник: Баумит България

От началото на месец август (2009 г.) Баумит България пусна в интернет пространството, за свободно разпространение програмния продукт БАУМИТ ТЕРМО (Baumit Thermo). Тази програма е професионално разработена от екип, включващ представители – специалисти на фирма „Баумит България” и на преподаватели от Университета по архитектура, строителство и геодезия, под ръководството на д-р инж. Пламен Чобанов, преподавател от катедра „Строителни материали” и специалист в използването на изчислителни методи в строителната практика. В нея са залегнали българските и европейските нормативни изисквания при изчисляване на необходимата топлоизолация на сградите.
Баумит Термо е подходяща за архитекти, строителни специалисти, топлотехници, за търговците на топлоизолационни системи и други строителни материали, както и за всички, на които предстои да изолират своя дом.
С тази изчислителна програма ние сме си поставили няколко цели, свързани с това, да дадем възможност на хората, които искат да изолират своите жилища:
1) да се запознаят с предлаганите от Баумит интегрирани топлоизолационни системи (ИТИС) и техните елементи;
2) да изискват от изпълнителя правилното преработване и полагане на продуктите, включени в системите;
3) да изчислят сами, в зависимост от конкретните условия на дома, минималната, съответстваща на нормативните наредби, дебелина на топлоизолационните плочи;
 4) да определят оптималната за сградата дебелина на топлоизолацията, въз основа на изчислените разходи за материали, и на очакваните икономии на средства за отопление, от друга.
Баумит България предоставя възможност на всеки интересуващ се, да свали програмата от Интернет–сайта на фирмата (www.baumit.bg ) на компютъра си и да работи с нея.
Баумит Термо позволява:
1.    Да зададете слоевете (конструкцията), от които е изградена фасадата на сградата, преди полагане на топлоизолацията;
2.    Да изберете вида на Баумит топлоизолационната система;
3.    Да проверите дали правилно сте подбрали дебелината на топлоизолационните плочи, като съблюдавате да бъдат изпълнени и допълнителните изисквания за комфорт в помещението: недопускане на конденз по вътрешната повърхност на стените и поддържане на подходящата влажност на въздуха;
4.    Да пресметнете стойността на квадратен метър за всеки от влаганите материали, както и за топлоизолационната система като цяло. Програмата дава възможност за пресмятане на разходите и за други Баумит материали, които не са включени в ИТИС;
5.    Да пресметнете количествата и стойността на необходимите Ви материали и да получите директно броя опаковки, които да заявите при покупката на Баумит топлоизолационна система, за съответно зададената от Вас квадратура на фасадата.
6.    Да пресметнете количествата (брой опаковки) и стойността и на други Баумит материали, които сте решили да вложите при изграждането или обновяването на Вашия дом.
7.    Програмата дава възможност, във всеки един момент, когато компютърът Ви е свързан с Интернет, да изтеглите файла с актуални цени, които да се използват при изчисленията. Така Вие ще получите действителната стойност на избраните от Вас материали за интегрираната топлоизолационна система и за другите Баумит продукти към момента, в който извършвате изчислението. Получените цени са без ДДС!
Разбира се, при закупуването на цялостна Баумит интегрирана топлоизолационна система, както и за покупка над определени количества, клиентът ще получи допълнителни отстъпки!
За консултации по продуктите и разяснения по програмата може да се обръщате към регионалните мениджъри на Баумит България.

Автор: Баумит България
Закони Нормативна база Коментари