Къща от бали от слама с. Кладница

Строителството със сламени бали в последните години набира голяма популярност ка кто в САЩ, така и в Европа. Топлоизолационните качества на сламата са много добри .
14.01.2015
арх. Ива Делова, арх.Лина Йотова
5193
къщи от слама, еко къщи, къщи от глина, нискоениргийна къща, проект къща от слама
Проект на къща със стени от пресовани сламени бали
Източник: арх. И. Делова, арх. Л.Йотова

Инвеститор: Частно лице
Проектант: Хоумнест    www.homenest.eu
Екип: арх. И. Делова, арх. Л.Йотова
Строител: Барбали
Местоположение: с.Кладница, общ.Перник 
Дата на строителство: 2014
Фаза: акт 15
ЗП:120кв.м.
РЗП: 190 кв. м

 Сградата представлява еднофамилна жилищна къща за целогодишно обитаване на четиричленно семейство.  Целта на проекта е да се постигне енергоефективна, нискобюджетна  сграда с естествени  материали. Носещата конструкцията е от дърво с дървен гредоред, стените са от пресовани сламени бали с три слоя глинена мазилка, покривът е скатен, с видими греди и метални керемиди.

Разположение и организация
Сградата е ситуирана в дъното на имота и е ориентирана към просторен южен двор. Има минимално отклонение (15 градуса) от ориентация север-юг. На първия етаж са разположени дневна с трапезария и кухня, 2 спални, баня и сервизно помещение. Вторият етаж е частичен и разполага с 2 спални, баня и малък кабинет. 
Узаконяване
Сградата има разрешително за строеж и ще бъде узаконена, благодарение на Техническо становище, което проверява и установява,че предоставените бали от слама могат да бъдат използвани като строителен материал за изграждане на неносещи (самоносещи) външни и вътрешни стени на едноетажни и двуетажни сгради с дървена носеща конструкция в условията на  България, съобразно изискванията на българските норми и стандарти и натоварванията от вятър и земетръс. Становището е издадено от УАСГ, съвместно с Асоциация за строителство с естествени материали, въз основа на извършените статически и оразмерителни изчисления и направени изводи и препоръки за  приложимостта на сламените бали за изграждане на стени на сгради.
Пожаробезопасност
Проектираната сграда се класифицира като клас по функционална пожарна опасност Ф 1, подклас Ф 1.4 – еднофамилна жилищна сграда
Необходимата огнеустойчивост на конструктивните елементи и минималния клас по реакция на огън на строителните продукти, от които се изграждат същите е определена съгласно  Наредба Із-1971 за СТПНОБП. Фактическата степен на огнеустойчивост на сградите е V-та, при нормативно изискваща се V-та степен на огнеустойчивост.
При проектирането е използван иновативен софтуер за зелени сгради Сефайра
Изследване на енергийната ефективност и въглеродния отпечатък
Използваните материали са максимално естествени, биологични и разградими (дърво, слама глина).Сламените бали са материал, щадящ околната среда, защото имат минусов CO2 отпечатък - растенията усвояват въглеродния диоксид (CO2) от атмосферата (фотосинтеза); при производството на балите се използва малко енергия (приблизително 100 пъти по-малко, отколкото минералната вата и пенополистирола); използване на остатъчен продукт от зърнепроизводството

За строителството не се използва тежка механизация, понеже са избегнати сериозни изкопни работи(няма сутерен) и механизирани процеси. Това изключително много намалява въглеродния отпечатък, който строителството на сградата оставя в сравнение с конвенционални методи. По време на експлоатацията сградата също спестява енергия и въглеродни емисии, поради завишените изолационни стойности на ограждащата конструкция:

Конвенционално строителство        Сграда в с.Кладница
мин. топлотехнически параметри            завишени топлотехнически параметри
U огражд.стени= 0,35    W/m2K                U огражд.стени= 0,11    W/m2K   
U под върху земя= 0,40 W/m2K                U под върху земя = 0,23 W/m2K
U покрив= 0,28 W/m2K                              U покрив = 0,28 W/m2K
U дограмаPVC= 1,7 W/m2K                        U дограмаPVC = 1,4W/m2K   

Използвана ел. енергия /годишно/ Използвана ел. енергия /годишно/
19,752  kWh или 165 kWh/м2                    15, 740 kWh  или  131 kWh/м2
                                                                     Енергия за отопление /годишно/
                                                                    33,7 kWh/м2   

Въглероден отпечатък /годишно/ Въглероден отпечатък/годишно/
5,249 kgCO2                                               4,737 kgCO2   

Допълнителни мерки за увеличаване на енергийната ефективност и комфорт на сградата:

Слънцезащита
Сградата е проектирана с преобладаващо остъкляване на южната и западната фасада, което допринася за преливане на пространствата към двора. За постигане на комфортна температура през лятото, без да се използва механично охлаждане, се прибягва до засенчване на прозорците чрез голяма стреха и външни хоризонтални щори
лятно слънце
ефективна работа на слънцезащитните елементи
зимно слънце
максимално използване на слънчевата радиация

Добавянето на слънцезащитни елементи намалява прегряването на помещенията през лятото с 16%. Тези мерки в комбинация с естествената вентилация на сградата осигуряват целогодишен комфорт в сградата без нуждата от охлаждаща система.

Подобряване на отоплителната система
Отоплителната система е подобрена, като представлява комбинация от масивна зидана камина, с голяма термо маса за по-дълго отдаване на топлина, комбинирана с въздушна риза.

Интегриране на фотоволтаични панели в покривната конструкция
Също така на южния скат на покрива се предвижда разполагане на интегрирани фотоволтаични панели, включени към енергопреносната мрежа. По този начин домакинството годишно ще ползва приблизително 1200 kWh произведена от фотоволтаиците, и ще отдава към мрежата около 4400 kWh.


Повече за строителството със сламени бали:
Строителството  консумира 40% от световната енергия и 40% от суровите материали. Почти 80% от строителните материали на една сграда просто се захвърлят след края на живота им поради невъзможност за рециклиране.
Важен аспект относно въплътената енергия при строителството на сградите са материалите – тяхната енергоемкост при производство, възможност за рециклиране,  създаване на отпадъци и замърсяване. Устойчивите материали не разрушават невъзобновяеми природни ресурси и употребата им няма отрицателно въздействие върху околната среда. На практика това е труднопостижимо, но показва посоката, в която трябва да се стремим.
Материалите, с които е изграден един дом или интериор, влиаят съществено на микроклимата в помещенията, а той е пряко свързан със здравето на обитателите. Сградите, изградени предимно от естествени материали създават оптимален и здравословен микроклимат в помещенията. Сградата трябва да бъде мислена и проектирана като един организъм, който е част от други системи (материя, въздух, вода, енергия), за да се получи здравословна и екологична среда. Естествените материали имат способността да регулират микроклимата в помещението  - ако има прекомерна влажност, те  я абсорбират, съответно я отдават обратно, когато е по-сухо.
Строителството със сламени бали в последните години набира голяма популярност ка кто в САЩ, така и в Европа. Топлоизолационните качества на сламата са много добри и именно това е една от големите ценности на тази техника. При този тип строителство трябва да се съблюдават някои важни принципи и правила, като основните изисквания към сламените бали : размерите, влажността, обемната плътност   (да не е по-ниска от 80 kg/m3).
Най-често срещаните предразсъдъци към сламените бали като строителен материал
Много често хората реагират негативно, когато става въпрос за такъв тип строителство. Често това е породено от липсата на достатъчно информация, затова ще се опитаме да оборим тези предубеждения с рационални аргументи:

Пожароустойчивост
Неуспоримо е, че разпръсната слама е много лесно и бързо запалима. Но неизвестен остава факта, че стена от пресовани сламени бали, които са двустранно измазани с 3 пласта глинена мазилка достига 90 мин. пожароустойчивост. Това за първи път е доказано от Австрийските стандасти, а по късно и от Немските
Опасност от гризачи
Мишките не се хранят със слама, а добре пресованите сламени бали устояват на гризачите. Потенциален риск могат да крият пролуките между отделните бали, ако не са добре уплътнени. Особено след измазването на стените с мазилка от 3 до 6 см, мишките практически нямат достъп до сламата. И за допълнителна защита, немските стандарти препоръчват полагане на мрежа срещу гризачи в основата и в горната част на стената, за да се предотврати възможността за достъп на мишки през пода или покрива.
Термити
Термитите не се хранят със слама. Въпреки, че има няколко вида които ядат и слама, те основно предпочитет дърво. Обследване на историческа къща от слама в САЩ доказва, че дори когато вратите и рамките на прозорците са нападнати от термити, сламените стени остават непокътнати.
Мухъл и плесен
Страхът, че може да се появи мухъл по стените от сламени бали е неоснователен, ако се следват прецизно изискванията за изпълнение на такива стени. Не може да се появи мухъл, ако сламата остава суха. Мухъл се развива при средна влажност от 55% и температура в диапазона 20-28 градуса. Основно правило е, че сградите изпълнени със сламени бали трябва да имат големи стрехи и да са достатъчно повдигнати от терена, за да се намали максимално навлажняването на стените от дъжд и сняг. Друго важно правило е да се влагат само напълно изсъхнали бали (влажността им не трябва да надвишава 15%).  Има редица детайли за избягване на конденза - чрез използване на пароизолация или чрез различни видове мазилки. Мазилките се полагат на пластове, като се следи тяхното бързо и равномерно изсъхване, за да не премине влага в сламата.
Алергия към прах
Много хора се страхуват, че сламените бали могат да съдържат различни микроорганизми, прах, акари  и други причинители на алергии. В действителност по тези показатели сламата не се отличава от домашната прах. И все пак по време на строителството на такива сгради се получава по-голяма степен на запрашеност. След измазването на стените обаче сламата се запечатва и не крие никакъв риск за алергии. Още повече че сгради изпълнени със сламени бали и глинена мазилка поддържат много добра относителн влажност в помещенията, което благоприятства редица заболявания.

+11
Автор: арх. Ива Делова, арх.Лина Йотова
Закони Нормативна база Коментари