wienerberger

Тухла по тухла с Винербергер

18.03.2014
Винербергер ЕООД
111

Включи се в играта и спечели!

Керамична къща с ранг 4Е планира бъдещето

14.03.2014
Винербергер България ЕООД
212

Energy, Economy, Ecology, Emotion са параметрите за качество на жилищна среда в иновативната концепция на Винербергер.

Винербергер и Тондах отново ръка за ръка на есенното издание на Стройко 2000

Доброволческа група от Винербергер се включи в изграждането на първите къщи в Костинброд по проекта със социална насоченост на Хабитат България.

Проект със социална насоченост - пример за успешна практика между бизнеса и неправителствения сектор

Интелигентни решения за дома от Винербергер и Тондах – всичко под един покрив на Стройко 2000

Ново улеснение от Винербергер

10.03.2013
Винербергер ЕООД
367

Шейна за полагане на разтвор Porotherm 25 N+F Light

Архитектурният конкурс Wienerberger Brick Award.

01.10.2012
Винербергер ЕООД
98

Интервю с Главния изпълнителен директор на Винербергер, г-н Хаймо Шойх

Закони Нормативна база Коментари