wienerberger

Нискоенергийната сграда трябва да отговаря на конкретни правила и точни параметри, които са напълно измерими и целят значително намаляване на консумацията на енергия за отопление и климатизация.

Винербергер представи най-новия си продукт на Стрoйко

26.03.2014
Винербергер България ЕООД
313

Винербергер разработи нов продукт - подобрена версия на уникалния за страната Porotherm 38 N+F Hi, с който се изграждат монолитни стени без необходимост от допълнителна топлоизолационна система.

Тухла по тухла с Винербергер

18.03.2014
Винербергер ЕООД
221

Включи се в играта и спечели!

Керамична къща с ранг 4Е планира бъдещето

14.03.2014
Винербергер България ЕООД
425

Energy, Economy, Ecology, Emotion са параметрите за качество на жилищна среда в иновативната концепция на Винербергер.

Винербергер и Тондах отново ръка за ръка на есенното издание на Стройко 2000

Доброволческа група от Винербергер се включи в изграждането на първите къщи в Костинброд по проекта със социална насоченост на Хабитат България.

Проект със социална насоченост - пример за успешна практика между бизнеса и неправителствения сектор

Интелигентни решения за дома от Винербергер и Тондах – всичко под един покрив на Стройко 2000

Закони Нормативна база Коментари